El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

La sobreexplotació dels recursos esgota el planeta

El 29 de juliol és la data en la qual haurem consumit tots els recursos que la Terra pot regenerar al llarg del 2021

Exhaust per produir més recursos naturals, el planeta envia cada any un missatge d’alerta per aquestes dates. El dijous 29 de juliol la Terra entrarà en dèficit ecològic, segons Global Footprint Network. És el denominat Earth Overshoot Day (o Dia de l’Excés de la Terra). El dia en què la humanitat haurà consumit ja tots els béns naturals que el nostre planeta és capaç de regenerar en un any.

A partir d’aquesta data i fins a finals d’any, estarem en una situació de dèficit global perquè el nostre consum del rebost de la naturalesa (aigua, aliments, combustibles fòssils…) serà superior als nous recursos disponibles. Viurem, per dir-ho d’alguna manera, amb mitjans prestats. Un préstec que hauran de pagar les generacions futures. La humanitat utilitza un 74% més del que els ecosistemes del planeta poden regenerar. És a dir, amb els nostres estàndards de consum actuals necessitaríem tenir 1,7 vegades l’equivalent al planeta Terra per satisfer totes les nostres demandes. 

La data d’enguany és la mateixa que la del 2019. El 2020, la marca en el calendari es va endarrerir fins al 22 d’agost. La causa va ser el confinament que va patir la població mundial a causa de la pandèmia de la Covid-19. El primer any de la crisi sanitària es va reduir dràsticament l’activitat econòmica mundial i, de manera col·lateral, el consum de recursos naturals. La raó de la nova accelerada el 2021 (que ha avançat aquesta data simbòlica en tres setmanes) és l’augment del 6,6% en la petjada de carboni respecte a l’any passat, així com la disminució del 0,5% en la biocapacitat forestal mundial deguda, en gran manera, a la desforestació a l’Amazones. Després de l’efecte transitori de la crisi sanitària, torna a fer-se palesa la necessitat urgent d’impulsar una recuperació econòmica sostenible en la qual tothom −governs, administracions, empreses i ciutadania− tingui en compte els límits de la Terra.

La situació ha empitjorat de manera alarmant en els últims vint anys per l’augment de l’explotació de tots els recursos naturals, l’increment de la població mundial i els efectes del canvi climàtic. De fet, el balanç és actualment un dels pitjors des que el món va entrar en un dèficit ecològic en la dècada dels setanta, segons els Comptes Nacionals de Petjada i Biocapacitat (NFA, per les seves sigles en anglès) basats en dades de Nacions Unides (ONU).

Aigües de Barcelona, conscient de la necessitat de dur a terme un canvi profund i sistèmic, sempre des de les aliances, cap a una economia més sostenible tant per a les persones com per al planeta, està adoptant algunes de les mesures proposades per l’ONU, favorables al clima i dirigides a impulsar la transició ecològica cap a un model de producció i consum sostenible, més local i resilient, per mitjà de tecnologies verdes i solucions d’economia circular, amb la finalitat de combatre l’emergència climàtica i protegir els recursos, els ecosistemes i la biodiversitat.

Les prioritats de l’agenda per a la neutralitat climàtica són tres: aconseguir la neutralitat en emissions, mitjançant la definició i el desplegament d’un full de ruta amb objectius de reducció, inclosa la compartida amb l’ecosistema de partners; apostar per una estratègia basada en la regeneració de l’aigua per donar-li una nova vida una vegada depurada i, així, poder reutilitzar-la en diverses aplicacions com les ambientals, agrícoles, industrials, urbanes, etc.; i, en tercer lloc, desplegar models d’economia circular i de foment de la biodiversitat en el nostre entorn.

En aquest sentit, la companyia ha reduït les seves emissions de CO2 més d’un 50% respecte a l’any 2015, i cal destacar que gairebé el 100% de l’energia que consumeix prové de fonts renovables. A més, aposta de manera decidida per reutilitzar el 100% de l’aigua, completant així el seu cicle integral i com a mesura per lluitar contra el canvi climàtic. D’altra banda, la implantació progressiva del cotxe elèctric en la flota de vehicles d’Aigües de Barcelona va arribar l’any 2020 a 142 vehicles 100% elèctrics. I en la seva estratègia per implantar un model d’economia circular en la seva activitat, el 2020 la companyia va valoritzar el 93,2% dels residus gestionats a les estacions de depuració (EDAR) i el 44,4% dels residus gestionats a les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP), i va reutilitzar el 81,5% de les terres emprades en les obres de canalització.

Així, gràcies als models circulars al voltant no només de l’aigua regenerada sinó també de l’energia i els residus, s’aconsegueix que les EDAR es transformin en autèntiques ecofactories.

Un altre eix de la transició ecològica és la protecció de la biodiversitat a les nostres instal·lacions, mitjançant la seva naturalització, ja que generalment es troben en entorns naturals. Com a fita remarcable, s’ha eliminat l’ús de productes fitosanitaris en el manteniment de les zones verdes de totes les estacions de tractament i depuració de la companyia. A més, es promou la creació de prades i espais d’espècies autòctones que atreuen ocells, insectes, petits vertebrats i invertebrats. Un altre exemple és el jardí de papallones de l’ETAP de Sant Joan Despí, on s’han seleccionat plantes que afavoreixen les espècies de papallones mediterrànies, d’importància vital per al parc agrari adjacent i que actualment estan en declivi.