El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

El sanejament sostenible i la regeneració de l’aigua, claus davant l’emergència hídrica

La reutilització de l’aigua regenerada és necessària per garantir la disponibilitat d’un recurs escàs, en un context d’emergència climàtica.

Rec agrícola amb aigua regenerada del Parc Agrari del Baix Llobregat

La crisi climàtica representa una amenaça a l’hora de garantir un servei essencial per a les persones i el bon desenvolupament de les ciutats: el sistema de sanejament. Basat en la disponibilitat d’aigua i en la innovació que va suposar al seu dia el sifó hidràulic i les cisternes domèstiques connectades a una xarxa de desguàs comú, el sanejament és un salvavides que evita la transmissió de malalties i facilita la salubritat dels espais. Tot i això, les inundacions, les sequeres i l’augment del nivell del mar poden danyar els diferents elements que el componen (les canonades, els tancs d’emmagatzematge i les plantes de tractament). Urgeix actuar.

El 19 de novembre se celebra el Dia Mundial del Sanejament (o Dia Mundial del Vàter), que té com a objectiu conscienciar la població sobre la importància d’aquest servei. Més de 3.600 milions de persones, la meitat de la població mundial, no tenen accés a serveis de sanejament gestionats de manera segura. Per això, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU inclouen a l’epígraf sisè aconseguir “aigua i sanejament per a tothom” d’aquí a l’any 2030.

Aigües de Barcelona impulsa un sanejament sostenible i responsable per cuidar la salut del planeta i de les persones. Per a això, és bàsic reutilitzar l’aigua i reduir així la pressió sobre el medi natural, que pateix cada vegada més estrès hídric. Per aquest motiu, la companyia treballa, a les seves plantes depuradores, pel bon tractament de l’aigua i anar un pas més enllà, apostant per la regeneració de l’aigua depurada perquè es pugui reutilitzar. Així, l’aigua regenerada es pot tornar en condicions òptimes als rius i aqüífers per iniciar de nou el cicle de la captació o es pot subministrar a la indústria, ciutats o agricultura per a diferents usos (reg de carrers i zones verdes, producció agrícola, processos industrials…). En la crisi climàtica, que afecta de manera especial la disponibilitat d’aigua, cada gota compta.

A data d’avui, la companyia ha regenerat durant el 2021 fins a 31,2 hm3 (equivalents a 9.250 piscines olímpiques), fet que suposa un increment del 152% respecte de l’any passat. Això ha permès assolir fins al 22% de la capacitat existent de regeneració. Actualment, els usos més demandats d’aigua regenerada són els ambientals, amb actuacions com el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció d’aigua als pous de recàrrega per evitar la intrusió salina, i els agraris, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts.
Cal continuar impulsant al màxim les capacitats de regeneració i així alliberar els recursos hídrics naturals i no locals, i al seu lloc, usar aquesta font d’aigua resilient, desvinculada de les condicions meteorològiques, que es produeix i consumeix en l’entorn local.

La importància de no llençat residus al vàter
Però no serveix de res invertir en infraestructures de sanejament i regeneració si fem un mal ús de la xarxa. Aigües de Barcelona recorda la importància de no llençar residus al vàter com burilles de cigarret, oli, productes per a la cura personal ni medicaments. Aquestes deixalles provoquen embussos a les canonades baixants de les comunitats de veïns, obstrueixen la xarxa de clavegueram i les plantes depuradores, i causen greus problemes mediambientals, amb un cost estimat de 230 milions l’any a Espanya.
La crisi climàtica requereix que tots ens comprometem a favor del planeta. Cuidar el sanejament, fomentar l’aigua regenerada per als usos permesos i donar suport a un ús sostenible de l’aigua és bàsic. Actuem.