El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

La gestió sostenible de l’aigua, un factor clau en la lluita contra el canvi climàtic

Aigües de Barcelona lidera la transició ecològica i impulsa el reaprofitament dels recursos hídrics

Acabem de tancar un estiu en què els termòmetres s’han enfilat fins a xifres mai vistes i la calor s’ha fet insuportable, cosa que ha agreujat els incendis estivals. La crisi climàtica ja és aquí i els seus efectes els hem començat a notar molt abans del que tothom esperava. Les temperatures extremes, la sequera, les pluges torrencials i l’escalfament de l’aigua del mar seran habituals a partir d’ara. La salut del planeta està en risc, com mostra la pèrdua de biodiversitat. I la nostra salut, com vam descobrir a la pandèmia, està molt lligada a la salut del planeta. 

El 24 d’octubre se celebra, com cada any, el Dia internacional contra el Canvi Climàtic per conscienciar la societat sobre la importància del repte més gran que té en aquests moments la humanitat. L’escalfament global és un desafiament especialment greu a la conca mediterrània, on l’augment de la temperatura es preveu que sigui un 20% superior a la mitjana del planeta. La desertització avança, les collites estan en risc i tot un model de societat ha de ser repensat. Per això, cal una gestió sostenible i resilient, dels recursos naturals, començant per l’aigua, un element bàsic per a la vida. 

Anticipar-se i teixir aliances 
Per afrontar el nou escenari climàtic, Aigües de Barcelona aposta per preparar-se, anticipar-se i teixir aliances per aconseguir una responsabilitat compartida entre administracions, empreses i ciutadania. La col·laboració publicoprivada és essencial per sumar esforços i aconseguir resultats en la lluita. 
La companyia té un full de ruta per assolir la descarbonització de totes les seves activitats i, d’aquesta manera, arribar a la neutralitat climàtica l’any 2050. Les emissions de diòxid de carboni (C02) i d’altres gasos amb efecte d’hivernacle són una de les causes principals de l'escalfament global. Un problema causat per l'activitat humana i agreujat per la llarga pervivència del CO2 a l'atmosfera.

Generació d’energia verda i digitalització
La transició energètica és una peça clau en la descarbonització. Aigües de Barcelona té un compromís actiu per reduir la dependència dels combustibles fòssils i augmentar la generació elèctrica renovable a les seves instal·lacions, fent-les més autosuficients. Entre altres coses, aposta per la producció d’energia renovable fotovoltaica, la que aprofita una font inesgotable i totalment ecològica: el sol. Gràcies a un ambiciós pla d’inversions, la companyia preveu augmentar la producció d’aquest tipus en 10,4 gigawatts/hora (GWh) a l’any, i passar d’un nivell d’autosuficiència energètica del 9,74% el 2021 al 14,6% a curt termini. Aquest pla s’ha materialitzat el 2022 amb la posada en marxa de set instal·lacions de generació fotovoltaica (quatre estacions de bombament d’aigua residual, dos dipòsits de la xarxa d’abastament i una de les seves oficines), amb la possibilitat en alguns casos d’injecció i venda dels excedents d’energia.

Per al conjunt de les seves activitats, la companyia compra electricitat amb garantia que ha estat produïda amb fonts renovables i la seva flota de vehicles també és sostenible, ja que aposta per vehicles electrificats.

Aigua de proximitat, accessible i estable
L’Agència Catalana de l’Aigua estima que el canvi climàtic provocarà una reducció del 22% en els recursos d’aigua disponibles al litoral català. Davant aquest repte, Aigües de Barcelona aposta per la reutilització de l’aigua regenerada, que és aquella que surt de les depuradores i se sotmet a un tractament addicional per ser apta per a nous usos. 

L’aigua regenerada és un exemple de l’economia circular, on tots els recursos es reaprofiten de manera permanent, i permet assegurar la disponibilitat de recursos hídrics sense dependre de la pluja (cada vegada més escassa i irregular) i de l’extracció de rius i aqüífers. Es tracta d’una aigua accessible i estable. A més, contribueix a protegir i restaurar la biodiversitat i els ecosistemes, reduint la petjada hídrica perquè és una aigua de proximitat.  
En l’actualitat s’està bombant aigua regenerada des de l’estació de regeneració del Baix Llobregat aigües amunt del riu fins a Molins de Rei per reutilitzar-la com a aigua prepotable. D’aquesta manera, s’aporta aigua regenerada al riu perquè la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí la capti aigües avall i la tracti de nou per convertir-la en aigua potable i seguir el cicle de l’aigua. 

En un any normal, el 95% dels recursos d’aigua per a la metròpolis de Barcelona estan vinculats a la climatologia, és a dir, aigua superficial i subterrània, mentre que el 5% és aigua de mar dessalinitzada. En una situació de sequera com l’actual, el 19% del recurs hídric correspon a aigua superficial (rius, principalment), el 23% a aigua subterrània (pous i aqüífers), el 33% a aigua dessalinitzada i el 25% a aigua regenerada.

Aconseguir ciutats més sostenibles i resilients davant l’emergència climàtica estructural requereix coneixement i esforç col·lectiu continu. Aquest és el camí.