El blog de Aigües de Barcelona

Donde podrás estar al día de todas las novedades sobre tu agua

Blogs

Nous conceptes a la factura

Probablement has rebut la teva factura de l’aigua i alguna cosa no és com a l’anterior. Si vius al municipi de Barcelona, en aquesta última factura s’inclou un nou concepte tributari: la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en domicilis particulars. Aquesta taxa va ser aprovada per l’Ajuntament de Barcelona en el Plenari del 28 de febrer de 2020. 

Aquest, com altres impostos i tributs, es cobren a través de la factura de l’aigua, però són aliens al servei que presta la nostra companyia. Gairebé el 50% de la factura són impostos i taxes fixades per les administracions i que no depenen d’Aigües de Barcelona, i la taxa de servei de recollida de residus municipals ha estat la darrera a incorporar-se. 

Amb la finalitat de fer més entenedora la factura, n’hem modificat el disseny, diferenciant en dos grans grups els diferents conceptes que s’hi inclouen.

En el primer grup, i sota l’epígraf de “Cicle de l’aigua”, hi ha aquells conceptes relacionats amb la gestió del cicle integral de l’aigua, des de la captació als embassaments fins a la devolució de l’aigua, un cop tractada, al medi ambient. Concretament:

Subministrament d’aigua, pel servei que presta Aigües de Barcelona.

Cànon de l’aigua, que es recapta per compte de la Generalitat de Catalunya.

Taxa de clavegueram. Als municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat, la factura de l'aigua inclou la taxa municipal de clavegueram, que es recapta per compte dels respectius ajuntaments.  

IVA, que es recapta per compte de l’Administració de l’Estat.

En el segon grup, i sota l’epígraf de “Residus”, s’inclouen aquells conceptes que serveixen per finançar la gestió i el tractament dels residus, prenent el consum d’aigua i el tipus d’habitatge com a base de càlcul de la taxa. Són: 

Taxa de residus municipals generats en domicilis particulars, que es recapta per compte de l’Ajuntament de Barcelona. https://t.co/68O820zsdw 

Taxa metropolitana de tractament de residus municipals (TMTR), que es recapta per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. https://t.co/2rrIPe6xaz 

Si tens algun dubte sobre el que pagues a la teva factura, aquí tens un document explicatiu que pot resultar-te útil: https://www.aiguesdebarcelona.cat/el-teu-servei-daigua/la-meva-factura-i-tarifes/entendre-factura

A més, recorda que sempre estem a la teva disposició al 93521977 o a les xarxes socials per resoldre qualsevol consulta.