POLÍTICA DE PRIVACITAT SIGNATURA I VALIDACIÓ D’IDENTITAT MITJANÇANT CLAU D’UN SOL ÚS (ONE TIME PASSWORD, OTP)


A continuació, trobaràs informació sobre quines dades personals tractem, per a quines finalitats i com protegim les teves dades personals, de les quals AIGÜES DE BARCELONA és responsable. 
 

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?


Les teves dades personals seran tractades sota la responsabilitat d’AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (d’ara endavant, “AIGÜES DE BARCELONA”), amb CIF A-66098435, i domicili situat a Barcelona, al carrer General Batet, número 1-7 (08028). 

Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de les teves dades personals, pots contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant els següents punts de contacte:

 • Correu electrònic: dpo@aiguesdebarcelona.cat
 • Correu postal: General Batet, número 1-7 (08028), de Barcelona, a l’atenció de la Delegada de Protecció de Dades


Quin tipus de dades personals es tracten?


AIGÜES DE BARCELONA tractarà les dades següents:

 • Contacte: correu electrònic i mòbil
 • Identificatives: número de NIF/NIE, dades i fotografia del NIF/NIE
 • Connectivitat i navegació: IP, model de dispositiu, data i hora de signatura i/o enviament de clau d’accés


Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? Durant quant de temps?


Les teves dades personals seran tractades amb la finalitat de: 

 • Dur a terme la signatura del contracte de subministrament d’aigua i altra documentació associada i gestió de les autoritzacions relacionades amb l’anterior, així com per gestions relatives a l’autenticació de la teva identitat (per exemple, per restablir l’usuari i contrasenya d’accés a l’OFEX).

Les dades personals seran tractades per AIGÜES DE BARCELONA mentre siguin necessàries per al compliment de les finalitats descrites. Quan finalitzi el període de temps, AIGÜES DE BARCELONA conservarà les dades personals bloquejades durant el període en què se’n puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals s’eliminaran definitivament.


Quina és la legitimació per al tractament de les dades?


La base legal per al tractament de les dades personals és:

 • La relació precontractural, en cas de no ser encara client/a d’AIGÜES DE BARCELONA o persona autoritzada pel titular.
 • La relació contractual, en cas de ser client d’AIGÜES DE BARCELONA.

En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a AIGÜES DE BARCELONA per a les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.


Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?


AIGÜES DE BARCELONA tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.


Existeixen altres entitats que poden tenir accés a les dades personals per ajudar AIGÜES DE BARCELONA amb alguna de les tasques relatives a les finalitats del tractament? 


Sí, AIGÜES DE BARCELONA compta amb proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals per ajudar AIGÜES DE BARCELONA en els procediments mitjançant sistema OTP, com per exemple, l’enviament de documentació, l’emmagatzematge d’informació. AIGÜES DE BARCELONA s’assegura que totes aquestes entitats compleixen amb la normativa de protecció de dades, que els resulta al seu torn directament aplicable per la seva condició d’encarregats del tractament. 

AIGÜES DE BARCELONA té com a sotsencarregat de determinats serveis Microsoft Corporation, radicada als EUA. En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.


Comunica AIGÜES DE BARCELONA les dades personals a tercers?


AIGÜES DE BARCELONA només comunicarà les dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a obligacions legals.


Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?


Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals, en determinades circumstàncies.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que et lliurem, en un format informàtic llegible, la informació que tenim sobre tu o que lliurem o transmetem aquesta informació a un altre responsable, en un format informàtic llegible.  

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent Presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per defensar els teus drets, a través de la pàgina web www.apdcat.cat.


Per exercir aquests drets, només cal que enviïs una comunicació a AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., bé per correu electrònic a atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat o bé mitjançant correu postal a l’adreça de General Batet, núm. 1-7, 08028 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de tenir el contingut mínim previst en la normativa aplicable i hauràs d’acreditar la teva identitat. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, te’n podrem requerir l’esmena. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?


Les teves dades personals seran tractades sota la responsabilitat d’AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (d’ara endavant, “AIGÜES DE BARCELONA”), amb CIF A-66098435, i domicili situat a Barcelona al carrer General Batet, número 1-7 (08028). 
 

Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de les teves dades personals, pots contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant els següents punts de contacte:

 • Correu electrònic: dpo@aiguesdebarcelona.cat
 • Correu postal: General Batet, número 1-7,  (08028), de Barcelona, a l’atenció de la Delegada de Protecció de Dades

Quin tipus de dades personals es tracten?


AIGÜES DE BARCELONA tractarà les dades següents:

 • Contacte: correu electrònic i mòbil
 • Identificatives: número de NIF/NIE, dades i fotografia del NIF/NIE
 • Connectivitat i navegació: IP, model de dispositiu, data i hora de signatura i/o enviament de clau d’accés


Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? Durant quant de temps?


Les teves dades personals seran tractades amb la finalitat de: 

 • Dur a terme la signatura de contractes i documentació remesa per AIGÜES DE BARCELONA. 

Les dades personals seran tractades per AIGÜES DE BARCELONA mentre siguin necessàries per al compliment de les finalitats descrites. Quan finalitzi el període de temps, AIGÜES DE BARCELONA conservarà les dades personals bloquejades durant el període en què se’n puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals s’eliminaran definitivament.


Quina és la legitimació per al tractament de les dades?


La base legal per al tractament de les dades personals és:

 • La relació precontractural o contractual 

En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a AIGÜES DE BARCELONA per a les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.


Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?


AIGÜES DE BARCELONA tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.


Existeixen altres entitats que poden tenir accés a les dades personals per ajudar AIGÜES DE BARCELONA amb alguna de les tasques relatives a les finalitats del tractament? 


Sí, AIGÜES DE BARCELONA compta amb proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals per ajudar AIGÜES DE BARCELONA en els procediments mitjançant sistema OTP, com per exemple, l’enviament de documentació, l’emmagatzematge d’informació. AIGÜES DE BARCELONA s’assegura que totes aquestes entitats compleixen amb la normativa de protecció de dades, que els resulta al seu torn directament aplicable per la seva condició d’encarregats del tractament. 

AIGÜES DE BARCELONA té com a sotsencarregat de determinats serveis Microsoft Corporation, radicada als EUA. En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.


Comunica AIGÜES DE BARCELONA les dades personals a tercers?


AIGÜES DE BARCELONA només comunicarà les dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a obligacions legals.


Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?


Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu. 

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició  Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
Dret de supressió 

Sol·licitar que eliminem les dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals, en determinades circumstàncies.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que et lliurem, en un format informàtic llegible, la informació que tenim sobre tu o que lliurem o transmetem aquesta informació a un altre responsable, en un format informàtic llegible.  

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent Presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els teus drets, a través de la pàgina web www.aepd.es.


Per exercir aquests drets, només cal que enviïs una comunicació a AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., bé per correu electrònic a l’adreça proximitatlopd@aiguesdebarcelona.cat o bé mitjançant correu postal a l’adreça de General Batet, núm. 1-7, 08028 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de tenir el contingut mínim previst en la normativa aplicable i hauràs d’acreditar la teva identitat. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, te’n podrem requerir l’esmena. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.