Premis

1

Working Team

Premi San Feliu Makers League
+
Premi Imagine
+
Premi Elevator Pitch

2

Working Team

Premi San Feliu Makers League
+
Premi Made MakerSpace
+
Premi Elevator Pitch

3

Working Team

Premi Club Maker Sant Feliu
+
Premi Elevator Pitch

1 - 2 - 3

Makers

Premi Plataforma de Reptes
+
Premi Plataforma de Reptes
+
Premi Plataforma de Reptes

Millor Maker

de la Lliga del Cicle
Integral de l'Aigua

Premi FabLab
Premi San Feliu Makers League

Premi Sant Feliu Maker League 2018:
Trofeu de disseny exclusiu SFML2018

Premi Imagine

Premi Imagine: Bootcamp de Preincubació

Premi Elevator Pitch

Premi Elevator Pitch:
Presentació en públic a nivell local.

Premi Made MakerSpace

Premi Made MakerSpace: Accés com a Soci a l'espai.

Premi Club Maker Sant Feliu

Premi Club Maker Sant Feliu:
Ulleres de realitat virtual model 1.

Premi FabLab

Premi FabLab: Curs a la Fab Academy.

Premi Plataforma de Reptes

Premi Plataforma de Reptes:
Ulleres de realitat virtual model 2.

Per conèixer els detalls de cada premi, consulta el punt 4 de les

bases de participació