Alta Nova

Si vols contractar el servei d'Aigües de Barcelona, ho pots fer de manera còmoda i ràpida a través dels canals que posem a la teva disposició. Per això, el primer pas és esbrinar si la teva finca disposa o no de connexió daigua.

 

Ús domèstic

 

Ús comercial

Juntament amb el contracte de subministrament d’aigua, hauràs d’adquirir i mantenir un equip de mesura homologat per una empresa especialitzada.

Segons l’article 45 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua, la mesura dels consums que serviran de base per a la facturació del subministrament d’aigua s’ha de dur a terme mitjançant un equip de mesura.

Aquest equip de mesura, segons l'article 46 del Reglament, ha de ser d’un model homologat oficialment i seleccionat per Aigües de Barcelona. A més, segons disposa l’article 47 del Reglament, ha de ser Aigües de Barcelona qui determini el tipus d’equip de mesura, les característiques i l’emplaçament. Si vols saber els criteris de selecció dels equips de mesura per a la teva instal·lació, pots consultar el document adjunt: Criteris selecció equips de mesura.

D’altra banda, de conformitat amb el que estableix l’article 54 del Reglament, en el següent enllaç trobaràs totes les empreses de manteniment que compleixen els requisits per poder realitzar contractes de manteniment d'equips de mesura.

Aigües de Barcelona té un acord amb totes aquestes empreses de manteniment per tal que, en el moment de tramitar-se el contracte de subministrament d’aigua, també es puguin oferir en nom d’aquestes empreses els serveis de manteniment de l’equip de mesura homologat i es pugui contractar-se aquest servei través seu. El titular del contracte de subministrament d’aigua és lliure d’adquirir l’equip de mesura i contractar el manteniment de l’equip de mesura amb l’empresa especialitzada que consideri.

Aigües de Barcelona no presta serveis relacionats amb la venda, el lloguer ni el manteniment d'equips de mesura.

Un cop s'hagi efectuat la contractació del manteniment de l’equip de mesura i s'hagi facilitat l'equip de mesura a Aigües de Barcelona, aquesta serà l'encarregada d'instal·lar-ho.

Consulta l'apartat autoritzacions per a realitzar gestions.