Proveïdors

Des d'Aigües de Barcelona, com a entitat gestora del servei públic del cicle integral de l'aigua, som plenament conscients de que l'excel·lència en la prestació del servei s'aconsegueix i es fonamenta també en la qualitat i garantia dels proveïdors amb qui contractem.

Amb aquesta finalitat, d'una banda, treballem dia a dia en la incorporació de polítiques de desenvolupament sostenible en les relacions amb els nostres proveïdors i, de l'altra, tenim implantat el Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001:2000) que comporta, entre d'altres aspectes, la necessitat d'assegurar la bona elecció dels nostres proveïdors amb la seva avaluació contínua.

En aquesta línia, Aigües de Barcelona disposa d'uns processos de registre de proveïdors, gestionats per l'empresa externa Achilles South Europe (Achilles).

Totes les empreses que estiguin interessades en ser proveïdores podran registrar-se, conforme a allò indicat seguidament.