Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Proveïdors

Des d'Aigües de Barcelona, com a entitat gestora del servei públic del cicle integral de l'aigua, som plenament conscients de que l'excel·lència en la prestació del servei s'aconsegueix i es fonamenta també en la qualitat i garantia dels proveïdors amb qui contractem.

Amb aquesta finalitat, d'una banda, treballem dia a dia en la incorporació de polítiques de desenvolupament sostenible en les relacions amb els nostres proveïdors i, de l'altra, tenim implantat el Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001:2000) que comporta, entre d'altres aspectes, la necessitat d'assegurar la bona elecció dels nostres proveïdors amb la seva avaluació contínua.

En aquesta línia, Aigües de Barcelona disposa d'uns processos de registre de proveïdors, gestionats per l'empresa externa Achilles South Europe (Achilles).

Totes les empreses que estiguin interessades en ser els nostres proveïdors podran registrar-se, conforme a allò indicat seguidament.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 • Registre de proveïdors

  Registre de proveïdors a efectes de la Llei 31/2007: Sistema de classificació propi

   

  Aigües de Barcelona disposa d'un sistema de classificació propi dels operadors econòmics d'acord amb allò previst a l'article 23 i següents de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals. Sistema de Classificació AB

  Per tant, quan Aigües de Barcelona contracti en el marc de la Llei 31/2007 podrà seleccionar entre els operadors econòmics registrats aquells que participaran en el procediment de contractació (procediment restringit o negociat).

   

  plegar
 • Compromisos d'Aigües de Barcelona

  Aigües de Barcelona és un empresa altament compromesa amb la millora de la qualitat de vida de les persones i la generació de valor per a tots els seus grups d'interès, tal com queda establert explícitament en la missió de l'empresa. En aquest sentit, Aigües de Barcelona considera que cal tenir en compte les sensibilitats del seu entorn, i per a això ha identificat els seus grups d'interès, amb els quals s'ha compromès, i desenvolupa actuacions enfocades a la millora contínua

  Concretament, Aigües de Barcelona ha fixat els següents compromisos respecte dels seus proveïdors:

   

  • Establir relacions basades en els principis d'integritat i honestedat.
  • Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció.
  • Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.
  • Accedeix al nostre codi de conducta dels proveïdors
  plegar
 • Normativa i Licitacions

  • Normativa:

  - Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (pdf)

  - Normes Internes de Contractació (pdf)

  - Condicions Generals de Contractació (pdf)

  • Licitacions:

  Convocatòria de licitació anunci sistema classificació propi Repro Subministraments (pdf)

  Convocatòria de licitació Pdf anunci sistema classificació propi Repro Serveis (pdf)

  Convocatòria de licitació Pdf anunci sistema classificació propi Repro Obres (pdf)

  ANUNCIS DE CONVOCATORIA DE LICITACIO SEGONS LLEI 31/2007 DE SECTORS ESPECIALS
         
  Títol Data Publicació DOUE Valor estimat del Contracte ANUNCI DOUE
  Contracte relatiu al subministrament de gas natural per a l'EDAR Baix Llobregat i l'ETAP de Sant Joan Despí 14/10/2016 2.848.830,00 € PDF
  Contracte relatiu al subministrament d'energia elèctrica modalitat preu fix-multiclick d'energia amb tancament total per a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. 28/09/2016 7.341.663,00 € PDF
  Contracte del servei de recollida, transport i gestió dels residus procedents de diverses instal·lacions d'Aigües de Barcelona (EDARs, EBARs, COL.LECTORS I ETAP ST. JOAN DESPÍ). 16/09/2016 1.956.653,00 € PDF
  Contracte relatiu al servei de manteniment integral de les instal·lacions i elements constructius d'edificis d'Aigües de Barcelona. 04/06/2016 3.504.000,00 € PDF
  Contracte del subministrament d'energia elèctrica per a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona 15/04/2016 13.864.093,00 € PDF
  Acord Marc per al subministrament d'àcid sulfúric (98%) per a l'ETAP de Sant Joan Despí. 12/04/2016 635.040,00 € PDF
  Contracte relatiu al servei de neteja de dipòsits d'aigua potable i aigua no potable a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 16/03/2016 620.559,00 € PDF
  Subministrament d'energia elèctrica modalitat preu fix - multiclick d'energia amb tancament total per a l'Etap de Sant Joan Despí 31/10/2015 5.205.496,00 € PDF
   
  ANUNCIS DE CONVOCATORIA DE LICITACIO D'ALTRES PROCEDIMENTS
   
  Títol Data Publicació Valor estimat del Contracte ANUNCI
  Contracte relatiu al servei d'edició i redacció de la revista d'Aigües 03/11/2016 375.000,00 € PDF
  • Adjudicacions:
  ADJUDICACIONS SEGONS LLEI 31/2007 DE SECTORS ESPECIALS
           
  Títol Data adjudicació Import adjudicat Adjudicatari ANUNCI DOUE
  Contracte del subministrament de gas natural per a l'EDAR Baix Llobregat i l'ETAP de Sant Joan Despí (Lot 1 , EDAR Baix Llobregat) 23/12/2016 1.842.077,15 € ENDESA ENERGÍA, S.A.  
  Contracte del subministrament de gas natural per a l'EDAR Baix Llobregat i l'ETAP de Sant Joan Despí (Lot 2 , ETAP S.Joan Despí) 23/12/2016 401.751,03 € MULTIENERGÍA VERDE S.L.  
  Contracte del servei de recollida, transport i gestió dels residus procedents de diverses instal·lacions d'Aigües de Barcelona (EDARs, EBARs, COL.LECTORS I ETAP ST. JOAN DESPÍ) (Lots 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12) 02/12/2016 1.206.399,30 € CESPA, GESTION DE RESIDUOS, S.A.U.  
  Contracte del servei de recollida, transport i gestió dels residus procedents de diverses instal·lacions d'Aigües de Barcelona (EDARs, EBARs, COL.LECTORS I ETAP ST. JOAN DESPÍ) (Lots 1 i 3) 02/12/2016 575.721,51 € NORDVERT, S.L.  
  Subministrament d'energia elèctrica modalitat preu fixe - multiclick d'energia amb tancament total per a Aigües de Barcelona 01/12/2016 7.324.145,63 € ENDESA ENERGIA, S.A. PDF
  Contracte relatiu al servei de manteniment integral de les instal·lacions i elements constructius d'edificis d'Aigües de Barcelona. 01/12/2016 822.590,00 € COFELY ESPAÑA S.A.  
  Acord Marc per al subministrament d'àcid sulfúric (98%) per a l'ETAP de Sant Joan Despí.  29/07/2016 344.250 €  ERCROS, S.A. PDF
  Acord Marc per al subministrament d'àcid sulfúric (98%) per a l'ETAP de Sant Joan Despí.  29/07/2016 118.800 € BRENNTAG QUIMICA, S.A.U. PDF
  Acord Marc relatiu al subministrament de clorit sòdic (25%) per a l'ETAP de Sant Joan Despí. 25/07/2016 1.336.608,00 €  ERCROS, S.A.  PDF
  Acord Marc relatiu al subministrament de clorit sòdic (25%) per a l'ETAP de Sant Joan Despí. 25/07/2016 450.962,40 € APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.  PDF
  Contracte del subministrament d'energia elèctrica per a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona (Lots 3, 4 i 5) 28/06/2016 11.239.319,30 € ENDESA ENERGIA, S.A.U. PDF
  Contracte del subministrament d'energia elèctrica per a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona (Lots 1 i 2) 28/06/2016 1.633.979,46 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. PDF
  Contracte relatiu al servei de neteja de dipòsits d'aigua potable i agua no potable a l'àrea metropolitana de Barcelona 23/05/2016 589.531,00 € Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. PDF
  Suministrament d'energia elèctrica modalitat preu fix - multiclic d'energia amb tancament total per a l'ETAP de Sant Joan Despí 19/01/2016 5.017.233,06 € ENDESA ENERGIA S.A.U. PDF

   

  ADJUDICACIONS D'ALTRES PROCEDIMENTS
           
  Títol Data adjudicació Import adjudicat Adjudicatari ANUNCI DOUE
           

   

  plegar