Estratègia responsable i sostenible

Des d'Aigües de Barcelona contribuïm diàriament al desenvolupament sostenible de l'entorn metropolità de Barcelona i, de manera global, als criteris ASG (Ambientals, Socials i de Governança) i als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).

Apostem decididament per crear models de ciutat que prioritzin la vida de les persones i siguin capaços de fer front als desafiaments del present i del futur.

A Aigües de Barcelona hem basat la nostra Estratègia 2030 en el Propòsit de la companyia i partint de la base que gestionem un recurs escàs, que a la vegada és un bé essencial i actuem en un mercat regulat. És així, com a partir de l'anàlisi dels principals organismes internacionals hem definit la nostra pròpia matriu de criteris ASG.

A més, la companyia està certificada amb la norma SGE21 de Forètica, la qual garantitza un sistema de gestió ètica i socialment responsable.
 

Una estratègia d'integració: ASG, ODS i Agenda AB2030

Veure el text descriptiu de la infografia ASG, ODS i Agenda AB2030