Aigua per a ciutats saludables i sostenibles

Responsive image

Som conscients del paper que Aigües de Barcelona té dins de la societat. Subministrar aigua és la base del que fem, però la nostra responsabilitat amb els municipis als quals prestem servei va molt més allà.


No es tracta solament de portar aigua saludable a les llars, sinó de fer-ho respectant l’entorn i comprenent les necessitats de la ciutadania. Es tracta de treballar perquè les ciutats siguin llocs més saludables i sostenibles.


Un dels reptes clau per aconseguir aquest horitzó és la lluita contra el canvi climàtic, un problema que requereix l’acció de tothom. Des d’Aigües de Barcelona fomentem pràctiques per minimitzar l’impacte de la nostra activitat en l’entorn.

Reducció d’emissions

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle són un dels principals agreujants del problema. Per aquesta raó, apostem per les energies renovables per reduir el consum d’electricitat i combustibles fòssils.

 

Mobilitat sostenible

Donem suport a iniciatives de mobilitat sostenible, com la implementació del cotxe elèctric, entenent que les emissions derivades dels vehicles que utilitzem representen una part important de la nostra petjada de carboni.

Optimització de recursos

Una altra manera de reduir l’impacte de la nostra activitat en l’entorn és dissenyar processos més eficients. Per a això, apostem pels principis de l’economia circular, fomentant processos que permetin convertir els residus en recursos, generant energia renovable.