Economia circular
 

Tanquem el cicle mitjançant estratègies d'economia circular, tot minimitzant el consum de recursos i els impactes en el medi. A Aigües de Barcelona prioritzem l'optimització de tots els recursos necessaris per dur a terme l'activitat i donem un segon ús als residus que poden esdevenir un recurs energètic més net.

Evolucionem les depuradores d'aigües residuals i les convertim en ecofactories aplicant els principis de l'economia circular, en instal·lacions generadores de nous recursos, assolint la neutralitat energètica, amb un impacte ambiental i social positiu i aportant valor compartit.
 

infografia % residus valoritzats 2022

Veure el text descriptiu de la infografia del % de residus valoritzats el 2022