Actualitat

null

Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada celebren la cloenda del projecte Inclou-Comerç

Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada han celebrat l’acte de cloenda del projecte Inclou-Comerç dins el programa Territori Social, desplegat a la població de Montcada. L’objectiu general del programa Territori Social és orientar, acompanyar i formar persones en situació de vulnerabilitat social, de baix nivell formatiu i especials dificultats d’accés al mercat laboral, augmentant els seus coneixements i capacitats per trobar feina.

A Montcada, el programa Territori Social s’ha desenvolupat en dues edicions, l’any 2022 i l’any 2023. El 2022 el programa es va concretar en dos projectes ocupacionals: Dones amb Empenta i Inclou-Jardineria.

Aquest 2023 s’hi ha donat continuïtat amb un projecte centrat en la formació en comerç, l’Inclou-Comerç. El projecte sorgeix de la motivació d’incorporar al mercat laboral persones amb diversitat funcional intel·lectual que es troben en situació d’atur.

Així doncs, l’Inclou-Comerç és una formació específica i complementària en comerç, on 12 persones del municipi han adquirit els coneixements i les capacitats per a la realització d’activitats de reposició, atenció al públic i repartiments de proximitat en establiments comercials de Montcada. Paral·lelament, s’ha realitzat un acompanyament individual mitjançant tutories individuals setmanals.

Amb aquest projecte, Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada van més enllà de l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les persones participants del programa, ja que l’Inclou-Comerç ha suposat un espai per a la construcció de vincles i generació de capital social, prevenint situacions d’aïllament social.

Amb la ferma convicció que la transformació social ha de ser conjunta, l’aliança d’Aigües de Barcelona amb l’Ajuntament de Montcada ha garantit la proximitat i l’adaptabilitat del programa a les necessitats i particularitats del municipi.