null Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Viladecans segellen el seu compromís a favor de les persones refugiades

En el compromís amb els drets humans, Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Viladecans han acordat la col·laboració per acollir i acompanyar persones refugiades en aquest municipi. Mitjançant aquest conveni, la ciutat rebrà un ajut econòmic que vol contribuir a la plena inclusió i autonomia de les persones refugiades o sol·licitants d’asil.

El director general d’Aigües de Barcelona, Rubén Ruiz, i l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, han acordat la col·laboració que permetrà desenvolupar aquest projecte. Carles Ruiz ha valorat molt positivament la col·laboració publicoprivada en aquest projecte: “La millor manera de transmetre a la societat valors importants i accions solidàries davant de causes justes és treballar en conjunt. Administracions, agents socials i empreses tan importants com Aigües de Barcelona hem d’actuar junts per crear xarxa, establint complicitats davant les necessitats més urgents de la societat civil. Ajudar joves universitaris de països en guerra és un exemple formidable, en el qual estem orgullosos de participar, col·laborant amb la Universitat de Barcelona”.

Per la seva banda, Rubén Ruiz ha destacat que “aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat de reforçar el compromís amb l’acció social orientada als col·lectius en situació de vulnerabilitat, en aquest cas, les persones refugiades. En el marc de la col·laboració amb l’Ajuntament de Viladecans, volem seguir sent un partenaire social que doni resposta a les necessitats de la ciutadania”.

En virtut d’aquest conveni, la companyia aportarà un ajut de 38.850 euros per al projecte de “Suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones de conflicte per a l’any 2021”, amb el qual es vol donar suport a la inserció socioeducativa de joves estudiants de zones en conflicte, perquè puguin accedir a estudis universitaris. Aquesta col·laboració permetrà donar resposta a necessitats com allotjament i despeses associades, manutenció i acompanyament especialitzat per a la integració dels i les joves.

El finançament aportat per Aigües de Barcelona ajudarà a afrontar el pagament del lloguer d’un pis a Viladecans on viuen tres estudiants sirians, així com despeses relacionades amb la continuació de la seva formació, que va ser interrompuda per la guerra al seu país. 

El projecte permetrà complementar a Viladecans el sistema estatal d’acollida de persones refugiades, apostant per la seva plena inclusió i autonomia, esdevenint un element d’aliança universitat-món local-empresa.