null El Laboratori d'Aigües de Barcelona obté l'acreditació internacional ISO 17025 per a dues noves metodologies analítiques avançades de control de la qualitat de l'aigua

El Laboratori d'Aigües de Barcelona ha obtingut l'acreditació ISO 17025 per a dues noves metodologies analítiques vinculades al control de la qualitat de l'aigua de consum humà i dels recursos hídrics. Això suposa el màxim reconeixement internacional que actualment es pot atorgar a un laboratori d'anàlisi.

Un d'aquests mètodes permet la detecció i quantificació simultània de quasi cent pesticides, entre ells els descrits en la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE). Amb el segon mètode és possible determinar dos compostos orgànics d'origen natural, la geosmina i el 2-MIB (metil-isoborneol), que poden causar episodis d'olors en aigües a molt baixes concentracions. En els dos casos, s'han acreditat metodologies cromatogràfiques de darrera generació, només disponibles en laboratoris punters com el d'Aigües de Barcelona.

Les acreditacions segons la norma internacional ISO 17025 suposen el màxim reconeixement internacional que actualment es pot atorgar a un laboratori d'anàlisi, i són una garantia de la fiabilitat dels resultats analítics i de l'alt nivell d'excel·lència tècnica. El Laboratori d'Aigües de Barcelona disposa d'aquesta acreditació des de l'any 2000, i l'ha anat ampliant al llarg dels anys amb noves metodologies implantades que permeten garantir una òptima vigilància de la qualitat de les aigües, sota l'estàndard internacional més exigent.