null La millora de la qualitat de l’aire, un repte compartit

 

El planeta és la nostra casa comuna i el nostre llegat per a les pròximes generacions. Aigües de Barcelona, referent en la gestió de l’aigua des de fa més de 150 anys, està compromesa amb la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats, on el canvi climàtic i la contaminació, procedent sobretot dels vehicles que fan servir combustibles fòssils, suposa una amenaça per a tothom, especialment per als col·lectius més vulnerables (nens, gent gran i persones amb malalties respiratòries).


El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, enguany posa el focus en la necessitat de reduir la pol·lució, el risc ambiental més gran per a la nostra salut i que s’emporta set milions de vides cada any a tot el món, especialment a les grans ciutats.
Aigües de Barcelona, que porta en el seu ADN el compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular, des de 2015 ha reduït en un 40,6% la seva petjada de carboni, un indicador que mesura les emissions directes i indirectes de gasos amb efecte d’hivernacle produïdes per un producte o servei al llarg del seu cicle de vida. A més, gairebé el 100% de l’energia utilitzada en les diferents fases del cicle de l’aigua té garantia d’energia verda.


Mobilitat sostenible i control de l’aire
La companyia, que abasta 23 municipis i pràcticament tres milions de persones, impulsa la mobilitat sostenible i posseeix una flota de 120 vehicles 100% elèctrics, la més gran de tota l’àrea metropolitana de Barcelona i certificada amb el segell de qualitat ambiental. La bona gestió d’aquesta flota ecològica li ha merescut el reconeixement de l’Associació Espanyola de Gestors de Flotes d’Automòbils (AEGFA).


En la seva aposta per la innovació, Aigües de Barcelona ha realitzat una prova pilot de monitorització mòbil de la contaminació de l’aire mitjançant la instal·lació de sensors sobre els vehicles de la seva flota. El projecte, en el qual també participa Cetaqua, permet recollir dades en temps real sobre la qualitat ambiental.


Entre les actuacions destinades a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle destaca la instal·lació de plaques solars i pèrgoles de captació fotovoltaica. La generació pròpia d’energia de fonts alternatives als combustibles fòssils ha ajudat a reduir la petjada de carboni i ha aconseguit que pràcticament el 10% de l’energia consumida sigui renovable i generada a les seves instal·lacions.


El compromís amb el medi ambient, i amb la reducció de les emissions responsables del canvi climàtic, és evident també en el seu projecte per convertir les estacions de tractament d’aigües residuals en biofactories. Es tracta d’aconseguir que, a més de mantenir la política de zero residus, aquestes instal·lacions siguin autosuficients i generin tota l’energia per assegurar el seu funcionament. La planta del Baix Llobregat serà pionera en aquesta reconversió amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni i millorar l’eficiència energètica.