Sistema de Gestió Integrada
 

El Sistema de Gestió Integrada (SIG) d’Aigües de Barcelona és la base del nostre model de millora continua. Gràcies a aquest sistema som més eficients a l’hora de gestionar els diversos sistemes de gestió implantats i certificats i ens permet identificar de forma coordinada els principals impactes que genera la nostra activitat i els principals riscos al que s’enfronta.

La nostra Política de Gestió Integrada s’estableix d’acord amb els principis de protecció del medi ambient, la gestió energètica eficient i la prevenció de riscos laborals, i des de 2016, s’integra la SG21 en la gestió de la responsabilitat, que incorpora, a més dels aspectes esmentats, la prevenció de la corrupció i el compliment dels drets humans.

L’avaluació exhaustiva del compliment legal que duem a terme ens permet prevenir possibles impactes negatius de l’organització i establir protocols de contingència específics en els casos que siguin necessaris.

Certificacions i reconeixement

Veure el text descriptiu de la infografia del sistema de gestió integrada