DESCRIPCIÓ DE LA INFOGRAFIA DE XIFRES CLAU DE CREACIÓ DE VALOR EL 2022

 

Econòmic

 • Valor econòmic generat directe: 428,40 M€ 
 • Valor econòmic distribuït: 379,7 M€ 
 • Compra local: 75,20% 
 • 43,7% de compres sota criteris de sostenibilitat

Social

 • 2,8 M€ invertits en acció social 
 • Hem donat suport a 212 iniciatives dirigides a més de 215.000 ciutadans 
 • Programa ONA per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral a 6 municipis 
 • Més de 103.000 participants en programes educatius digitals 
 • 3 programes de voluntariat social actius 

Persones treballadores

 • 94% de la plantilla amb contracte fix 
 • 89 mesures encaminades a facilitar la conciliació entre la vida professional i personal 
 • 3,54% de bretxa salarial entre homes i dones 
 • Més de 35.000 hores de formació durant el 2022 
 • Ferm compromís amb la cultura preventiva de Seguretat i Salut Laboral

Clients

 • 1.303.536 clients 
 • Índex de satisfacció del 7,42 (sobre 10) 
 • 56.757 famílies amb tarifa social (8,1 M€) 
 • Omnicanalitat: 7 canals coordinats d’atenció al client 
 • Inclusió i diversitat: 6 idiomes i múltiples mecanismes per facilitar l’atenció de persones amb discapacitat

Ambiental

 • 33,3 M€ en accions destinades al medi ambient 
 • 50.300.918 m3 d’aigua regenerada 
 • Increment de la producció d’aigua regenerada en un 32,4% respecte del 2021 
 • La petjada de carboni d’Aigües de Barcelona el 2022 ha estat de 78.418,1 tones de CO2, i s’ha reduït un 10,2% respecte del 2019 (any base) 
 • Reducció de les emissions de CO2 d’abast 1 i 2 en un 31,2% respecte del 2019 
 • 72,74% de residus valoritzats a les ETAPs i 97,14% de residus valoritzats a les EDARs

Governança

 • Esforç d’Aigües de Barcelona en innovació: 4,8 M€ 
 • Capacitat de generació de riquesa a partir de la pròpia activitat: 719,92 M€ 
 • Durant el 2022 es va produir una vacant al Consell i s’ha nomenat una consellera, de manera que la representació de dones al Consell és del 43,75%