null Aigües de Barcelona s’adhereix als compromisos d’acció climàtica de la Generalitat de Catalunya

Aigües de Barcelona, com a empresa compromesa amb la reducció de les emissions i la lluita contra el canvi climàtic, s’ha adherit als compromisos d’acció climàtica de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Aigües de Barcelona, que porta en l’ADN el compromís per la sostenibilitat i l’economia circular, ha refermat amb aquesta adhesió la voluntat d’accelerar el pas en l’acció pel clima. Convençuda de la necessitat i la urgència d’actuar, la companyia treballarà per assolir, entre altres objectius, un balanç neutre d’emissions de carboni abans del 2050, data en la qual la Unió Europea aspira a ser el primer continent neutre climàticament. 

Amb la finalitat d’accelerar aquesta transició ecològica tot generant valor compartit, la companyia es compromet a traçar i fer públic, en el termini màxim d’un any, un full de ruta que permeti assolir la neutralitat de carboni de l’organització amb objectius quantitatius i amb calendari de reducció d’emissions. 

La companyia també ha adoptat altres compromisos, molts dels quals ja està integrant a la seva activitat, com ara: divulgar i fomentar el compromís climàtic dins l’organització; aprofundir en el coneixement de l’impacte climàtic de la seva activitat, motiu pel qual ja calcula la seva reducció de la petjada de carboni, la qual ha disminuït proactivament en més d’un 53% des del 2015; impulsar la transició energètica de la seva activitat, com ho avala l’autoproducció d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables com el biogàs o els sistemes fotovoltaics; reduir l’impacte climàtic de la mobilitat, com ho evidencia que ja disposa de la flota més gran de vehicles 100% elèctrics de la regió metropolitana de Barcelona, un total de 145, certificada amb el segell de qualitat ambiental, i adoptar els principis de l’economia circular, com ho demostra el foment de la regeneració i la reutilització d’aigua o el treball per minimitzar i donar una segona vida als residus a partir de la seva valorització a les ecofactories. 

En virtut d’aquesta adhesió, la companyia s’ha compromès a designar un coordinador d’acció climàtica, que serà Xavier Bernat, director de Transició Ecològica i Justa d’Aigües de Barcelona. Això permetrà vertebrar estratègicament els compromisos i impulsar al màxim el ritme de la companyia en el camí a recórrer per actuar en l’emergència climàtica.

Els compromisos d’acció climàtica es van consensuar durant la 1a Cimera d’Acció Climàtica, que es va celebrar a Barcelona el 17 de gener de l’any passat. La Cimera va ser un punt de trobada per acordar un full de ruta, a curt i mitjà termini, per afrontar l’emergència climàtica amb compromisos, no només del govern de la Generalitat sinó també des de la societat civil i els agents socioeconòmics. A data d’avui, s’hi han adherit fins a 111 entitats, entre elles Aigües de Barcelona.