Actualitat

null

Aigües de Barcelona ha generat un impacte econòmic equivalent al 0,23% del PIB de Catalunya i 6.191 llocs de feina durant el 2021

La Junta General Ordinària d’Accionistes ha aprovat avui els comptes i la gestió corresponents a l’exercici de 2021 d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. Davant la situació de gran complexitat provocada per la pandèmia, Aigües de Barcelona ha resolt amb èxit un nou any de difícil gestió amb un doble objectiu: garantir la continuïtat del servei amb la mateixa qualitat de sempre i preservar la seguretat i salut de la plantilla. Això ha estat possible gràcies al compromís i dedicació dels 1.122 treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona, que han rebut l’agraïment per part de la companyia. La companyia ha mostrat, també, la seva preocupació per l’escassetat hídrica permanent, situació agreujada en una conca mediterrània que pateix un gran estrès hídric. 

El benefici total de la companyia ha estat de 4,9 milions d’euros, un resultat que segueix condicionat per l’impacte de la crisi sanitària provocada per la covid-19, en comparació amb els 22,2 milions d’euros de l’exercici del 2019, l’any anterior a l’esclat de la pandèmia. Com a mesura de prudència financera, Aigües de Barcelona ha decidit no repartir dividends aquest exercici entre els tres accionistes: la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), CriteriaCaixa i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  D’altra banda, a la factura de l’aigua s’han recaptat 318 milions d’euros d’impostos aliens al subministrament d’aigua i s’han suportat 46 milions d’euros addicionals relacionats amb el servei d’aigua. 

L’impacte total de l’activitat d’Aigües de Barcelona, directa i indirecta, va ser de 672,26 milions d’euros, dels quals 557,68 milions es van generar a Catalunya, i d’aquests, 511,25 milions a l’àrea metropolitana. Aquesta activitat de la companyia suposa la generació del 0,23% del producte interior brut (PIB) de Catalunya. Així ho recull l’Informe sobre el Valor Social Integrat (VSI) de la companyia, elaborat per la consultora Valora. De la mateixa manera, Aigües de Barcelona ha generat l’equivalent a un total de 7.288 llocs de feina a temps complet a Espanya, un 13% més que el 2020, dels quals 6.191 eren a Catalunya i 5.861 a l’àrea metropolitana de Barcelona, un 18% més que el 2020.

Addicionalment, s’ha posat en valor la repercussió que l’activitat de la companyia té en l’entorn més proper i la seva aposta per una contractació local i responsable. En aquest sentit, cal tenir en compte que, dels 1.312 proveïdors totals, el 98,1% són nacionals i el 71,11% són locals i pertanyen a la província de Barcelona. La companyia ha fixat el seu finançament a partir de criteris ESG —ambientals, socials i de governança— i ha definit la seva pròpia matriu ESG en base a les recomanacions que fan els organismes internacionals més rellevants. 

Compromís amb els qui més ho necessiten
A la Junta General Ordinària d’Accionistes, també s’han repassat les mesures socials de la companyia, com la posada en marxa de la nova tarifa social, que recull el compromís històric de la companyia per garantir l’aigua a qui més ho necessita, plasmat a partir del 2012 amb el Fons de Solidaritat, una iniciativa pionera que es va avançar a la legislació vigent existent. Aquest fons va bonificar la factura de l’aigua a més de 46.000 famílies en situació de vulnerabilitat, amb una inversió superior als 20 milions d’euros, fins que es va convertir l’any passat en la nova tarifa social, el que suposa un reconeixement per part de l’administració del compromís social d’Aigües de Barcelona. El 2021 la tarifa social de l’aigua va beneficiar més de 53.000 llars, entre pensionistes, persones a l’atur i persones en situació de vulnerabilitat, el que suposa 4,9 milions d’euros bonificats.

Quedant coberta l’assequibilitat del rebut de l’aigua per als qui més ho necessiten, Aigües de Barcelona ha continuat esmerçant esforços per donar oportunitats a aquestes persones amb l’impuls de programes d’ocupació i ocupabilitat. Destaca, per exemple, el programa ONA (Ocupació, Necessitats bàsiques i Apoderament), en col·laboració amb Creu Roja, amb l’objectiu d’empoderar les persones beneficiàries de la tarifa social amb un programa innovador i transformador, de dos anys, que combina la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona amb un programa específic de millora de l’ocupabilitat i desenvolupament de les seves competències. En el programa ONA participen 237 persones en situació de vulnerabilitat. La prova pilot de Barcelona va obtenir una ràtio de finalització del 86% i el 55% de les persones que el van finalitzar van aconseguir un contracte laboral. A més, Aigües de Barcelona té signats convenis contra la pobresa energètica amb els 23 municipis en els quals opera, per garantir l’aigua a les persones que no la poden pagar.