null Aigües de Barcelona acull una jornada sobre el projecte europeu WATERPROTECT per a la protecció de l’aigua a l’àrea metropolitana

  • La setmana passada es va dur a terme una jornada de treball per promoure la protecció de l’aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona. Organitzada per l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua de l’CSIC (IDAEA-CSIC), la jornada s’emmarcava en el projecte WaterProtect, inscrit en el programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020. 

La protecció de la qualitat de l’aigua potable requereix accions conjuntes per part de tots els usuaris i gestors d’aquest recurs: empreses del sector, la indústria, agricultors i ramaders, els organismes públics i els consumidors. En aquest context, WaterProtect pretén desenvolupar noves estratègies i eines per a una millor utilització de l’aigua en set zones d’estudi a Bèlgica, Romania, Polònia, Dinamarca, Irlanda, Itàlia i Espanya.

A Espanya, la zona d’estudi seleccionada és la conca baixa del riu Llobregat. Amb una extensió de 120 km2 i localitzada a l’àrea metropolitana de Barcelona, és un clar exemple d’una zona en la qual els recursos hídrics es poden veure compromesos per la intensitat de les activitats agrícoles, urbanes i industrials, i per la grandària i l’alta densitat de població que cal proveir d’aigua potable.

Per arribar als objectius marcats, mitjançant un enfocament participatiu que impliqui els diferents actors en cada zona d’estudi, s’identificaran els principals problemes en cada zona d’estudi i es dissenyaran estratègies i eines per controlar i millorar la qualitat de l’aigua.

La jornada va comptar amb la intervenció de Jordi Martín, responsable de la Gestió de la Qualitat de l’Aigua d’Aigües de Barcelona, centrada en els plans de seguretat sanitària que duu a terme la companyia per assegurar la qualitat de l’aigua subministrada, amb estàndards fins i tot superiors als exigits per la normativa vigent. També hi van intervenir Antonio Martínez Flor, tinent d’alcalde de Política Territorial i Espais de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat; Antoni Munné, cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua; Miren López de Alda, investigadora científica de l’IDAEA-CSIC; Vinyet Solà, responsable de Qualitat de l’Aigua de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, i Nicoleta Suciu, investigadora de DiSTAS-Department for sustainable food process de la Università Cattolica del Sacro Cuore, entre d’altres.

Aquesta és la tercera jornada de treball que s’organitza a l’estat espanyol en el marc del projecte europeu WaterProtect. S’espera que els resultats serveixin per desenvolupar nous models de regulació de l’aigua a nivell europeu.