Captació

Més de tres milions de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona reben aigua subministrada per Aigües de Barcelona, que prové de les conques dels rius Llobregat, Ter i Besòs, i també de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat.

Segons els recursos disponibles en cada moment es subministra aigua d'una o altra procedència.

Captación en el rio Llobregat

Les fonts d'abastament permeten cobrir les necessitats diàries d'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana: més de 680 milions de litres d'aigua potable.

planta potabilitzadora
 • La conca del Llobregat

  L'aigua de la conca del Llobregat es capta del mateix riu (origen superficial) i de l'aqüífer subterrani de la seva vall baixa.

  imagen de la cuenca del Llobregat

  L'aigua superficial té una mineralització elevada i conté microcontaminants orgànics i inorgànics. Un tractament intensiu i sofisticat la converteix en aigua potable.

  L'aigua de la conca del Llobregat es potabilitza a les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí i d'Abrera.

  plegar
 • La conca del Ter

  La conca del Ter

  L'aigua provinent del riu Ter es potabilitza a l'estació de tractament de Cardedeu.

  A la conca del Ter, l'aigua s'extreu exclusivament del riu. Té una concentració salina moderada, una lleugera presència de bacteris i poca contaminació orgànica gràcies a l'autodepuració natural que es produeix als embassaments.

  plegar
 • La conca del Besòs

  La conca del Besòs

  Del riu Besòs només se'n capta l'aigua subterrània, provinent d'un aqüífer petit.

  A la conca del riu Besòs només s'extreu aigua subterrània de l'aqüífer, que es potabilitza a l'estació de tractament del Besòs mitjançant tècniques innovadores de nanofiltració i osmosi inversa, les més adequades per tractar aigües subterrànies salobres i amb presència de contaminació orgànica com l'aigua subterrània del riu Besòs.

  plegar