Fonts d’abastament

Cada dia a Barcelona i a la seva àrea metropolitana es consumeixen 530 milions de litres d’aigua potable, l’equivalent a més de 200 piscines olímpiques. A Aigües de Barcelona donem resposta a aquesta necessitat proveint-nos de recursos procedents de fonts superficials (dels rius, embassaments), subterrànies (aqüífers i pous) i, en menys mesura, marines.

Fonts d'abastament: embassament La Llosa del Cavall (80 hm3), embassament La Baells (109 hm3), embassament Sau (165 hm3), embassament Susqueda (223 hm3), embassament Sant Ponç (24 hm3), embassament Cardedeu (238 hm3), dessalinitzadora Tordera (20 hm3), ETAP Abrera (100 hm3), ETAP La Llagosta (5hm3/año), ETAP i aqüífer Besòs (6-10 hm3/any), ETAP i aqüífer Sant Joan Despí (100-120 hm3/any), ERA Baix Llobregat (60 hm3/any), dessalinitzadora El Prat de Llobregat (60 hm3/any).

Fonts superficials
 

Conca del riu Llobregat

L’aigua captada té una mineralització elevada i conté microcontaminants orgànics i inorgànics. Mitjançant un tractament intensiu i sofisticat a les ETAPs de Sant Joan Despí i Abrera, es transforma en aigua potable.

Conca del riu Ter

L’aigua del riu Ter es potabilitza a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Cardedeu. Té una concentració salina moderada, una lleugera presència de bacteris i poca contaminació orgànica gràcies a l’autodepuració natural que es produeix en els embassaments.


Fonts subterrànies
 

Estació de tractament del Besòs

Del riu Besòs captem aigua procedent d’un petit aqüífer. Es potabilitza a l’estació de tractament del Besòs mitjançant tècniques innovadores de nanofiltració i osmosi inversa, les més adequades per tractar aquest tipus d’aigua subterrània, amb contingut elevat en sals i presència de contaminació orgànica.

Aqüífer del delta del riu Llobregat

L’aigua captada de l’aqüífer subterrani de la conca del Llobregat es potabilitza a l’ETAP de Sant Joan Despí, on s’apliquen tractaments i tecnologies d’última generació, com l’ozó, el carbó actiu o l’osmosi inversa, que en garanteixen una qualitat immillorable. 

Estació de tractament de la Llagosta

Els cabals de l’aqüífer de la cubeta de la Llagosta són tractats mitjançant l’aplicació d’una etapa de filtració per osmosi inversa combinada amb una etapa de stripping. Aquesta ETAP es considera una instal·lació de contingència per a situacions d’escassetat de recursos.


Fonts marines
 

Instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM) del Llobregat

Amb la finalitat de poder respondre a la demanda d'aigua en episodis de reserves baixes als embassaments, en aquesta instal·lació es duu a terme un procés de dessalinització d'aigua marina. L'entrada d'aigua marina s'incrementa esglaonadament quan es redueixen els nivells dels embassaments, situant-se a plena capacitat quan les reserves embassades del sistema Ter-Llobregat baixen per sota del 40%.