Fonts d’abastament

Cada dia a Barcelona i a la seva àrea metropolitana es consumeixen 680 milions de litres d’aigua potable, l’equivalent a més de 300 piscines olímpiques. A Aigües de Barcelona donem resposta a aquesta necessitat proveint-nos de recursos procedents de fonts superficials (dels rius, embassaments), subterrànies (aqüífers i pous) i, en menys mesura, marines.


Fonts superficials

Conca del riu Llobregat

L’aigua superficial captada d’aquesta font té una mineralització elevada i conté microcontaminants orgànics i inorgànics. Mitjançant un tractament intensiu i sofisticat a les estacions potabilitzadores (ETAP) de Sant Joan Despí i Abrera, es transforma en aigua potable.

Conca del riu Ter

L’aigua del riu Ter es potabilitza a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Cardedeu. Té una concentració salina moderada, una lleugera presència de bacteris i poca contaminació orgànica gràcies a l’autodepuració natural que es produeix en els embassaments.

 


Fonts subterrànies

Estació de tractament del Besòs

Del riu Besòs captem aigua procedent d’un petit aqüífer. Es potabilitza a l’estació de tractament del Besòs mitjançant tècniques innovadores de nanofiltració i osmosi inversa, les més adequades per tractar aquest tipus d’aigua subterrània, amb contingut elevat en sals i presència de contaminació orgànica.

Aqüífer del delta del riu Llobregat

L’aigua captada de l’aqüífer subterrani de la conca del Llobregat es potabilitza a l’ETAP de Sant Joan Despí, on s’apliquen tractaments i tecnologies d’última generació, com l’ozó, el carbó actiu o l’osmosi inversa, que en garanteixen una qualitat immillorable. Aquesta planta, a més, aplica altres processos innovadors per gestionar els fangs residuals, millorar l’eficiència energètica o prevenir la generació de residus.


Fonts marines

Instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM) del Llobregat

Amb la finalitat de poder respondre a la demanda d’aigua en episodis de més demanda, duem a terme un procés de dessalinització de l’aigua marina en aquesta instal·lació. L’1% de l’aigua que gestionem a Aigües de Barcelona té aquest origen.