Sou més de tres persones a casa?

Us oferim l’opció d’ampliar el nombre de litres que podeu consumir a un preu més econòmic. El consum d’aigua es divideix en 5 trams de preus progressius. Si a casa sou més de tres, podreu consumir més litres d’ aigua ena cada tram. És un estalvi directe en els conceptes de la factura que s’anomenen “Subministrament” i “Cànon”. A més, el concepte de recollida de residus (“TMTR”) se us reduirà en un 5% per cada persona addicional. Reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%. És imprescindible que estigueu tots empadronats al mateix domicili.

Com es tramita?