Normativa de regulació de l’aigua del teu municipi

Informa't de quina és la normativa que regula el cicle d'aigua del teu municipi.


Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua

Regula la prestació del servei públic d’abastament d’aigua i la tarifa del servei de subministrament domiciliari d’aigua als municipis de l’àmbit territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona.


Codi tècnic d’edificació

És la normativa estatal que estableix les normes bàsiques en edificis i instal·lacions interiors amb la finalitat de millorar-ne la qualitat mitjançant la promoció de la innovació i la sostenibilitat. A més de la normativa bàsica de l’edificació, en el document es detallen les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua.


Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals

Defineix tres processos generals per garantir una gestió de qualitat en el control dels abocaments d’aigües residuals: inspecció a indústries, control de la xarxa de sanejament i control d’episodis de contaminació. Aquests processos es gestionen de manera centralitzada per garantir el control de la contaminació de les aigües residuals.


Carta de compromisos amb el client

De comú acord amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’han establert uns compromisos molt concrets sobre la qualitat de servei.