Autoritzacions per realitzar gestions

Sabies que si no ets el titular del subministrament necessites una autorització del titular per fer qualsevol gestió? Aquí trobaràs els documents d’autorització en funció de la gestió i t’expliquem com has de procedir en cada cas.

Per a realitzar aquesta gestió el titular autoritzant ha de trucar al telèfon d’atenció al client 935 219 777 / 900 710 710 (de dilluns a divendres de 8 h a 20 h) per a realitzar l’autorització.  

Gestió de documents


Autorització per gestionar un o més contractes

Aquesta autorització atorga a la persona autoritzada la facultat de realitzar qualsevol tipus de gestió sobre el contracte o contractes que estiguin a nom del titular autoritzant.

Existeix en dues modalitats:

  • Autoritzar a una persona a gestionar un o més contractes determinats en nom del titular autoritzant o
  • Autoritzar a una persona a gestionar qualsevol contracte actual o futur del titular autoritzant. Per tant, aquesta modalitat també permet contractar nous subministraments en nom del titular autoritzant.

Aquestes autoritzacions seran vigents des del moment que es gestionin i fins que el titular autoritzant les revoqui. En el cas de l’autorització per a qualsevol contracte actual o futur, a més a més, també deixarà de ser vigent quan es donin de baixa tots els contractes del titular autoritzant, sense perjudici que el titular autoritzant la pugui revocar prèviament en qualsevol moment.

 

Per a realitzar aquesta gestió el titular autoritzant ha de trucar al telèfon d’atenció al client 935 219 777 / 900 710 710 (de dilluns a divendres de 8 h a 20 h) per a realitzar l’autorització.

 

Si el titular del subministrament no pot trucar al telèfon d’atenció al client pot seguir les passes adjuntes i es tramitarà la seva sol.licitud al més aviat possible:

 


Autorització per emprar comptes bancaris de titularitat diferent al del subministrament

Aquesta autorització es necessària quan un titular d’un subministrament vol posar com a compte bancari per a la domiciliació de les factures un on no és titular. En aquest cas, el titular del compte haurà d’autoritzar al titular del subministrament a fer servir aquest compte.

Un cop gestionada l’autorització, només serà vigent durant els següents 30 dies naturals des de la seva gestió o fins que es faci servir, el que abans succeeixi.

Per gestionar-la: