Els conceptes clau de la teva factura de l’aigua

Sabies que no tot el que inclou la factura és el que pagues pel teu consum d’aigua? El cicle de l’aigua és un procés complex que desenvolupem amb eficiència per garantir la qualitat, la seguretat i la continuïtat de l’aigua que consumeixes. Cada concepte de la factura està vinculat a un aspecte del cicle integral de l’aigua i depèn d’un organisme diferent.

En la factura de l’aigua, a més del que pagues pel subministrament d’aigua, s’hi inclouen impostos dels ajuntaments, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Agència Catalana de l’Aigua per dur a terme una gestió responsable del cicle integral de l’aigua.


En quin percentatge contribueixen aquests conceptes a la teva factura final?


Què pagues en la teva factura de l'aigua?