Duresa i composició mineral de la teva aigua

Les aigües subministrades per Aigües de Barcelona a les diferents zones d'abastament es poden qualificar generalment com a dures i semidures, en funció de la zona i el moment de l'any.

Introdueix el teu municipi Municipi

Introdueix la teva adreça

Ex: Pujades 350

Què és la duresa de l'aigua i què la determina?

La duresa de l'aigua ve determinada pel seu contingut o nivell de compostos naturals de calci i magnesi.

Les aigües amb un alt contingut en calci i magnesi es consideren dures, mentre que les que en tenen un contingut baix es consideren toves. Això és funció de la geologia del terreny d'on procedeixen. Les aigües dures es troben en àrees amb geologia calcària o de tipus guixenc; quan l'aigua dels recursos circula a través del terreny i de les roques, incorpora els carbonats de calci, i la seva concentració final determinarà la duresa de l'aigua de consum.  

La duresa de l'aigua no comporta cap risc sanitari, més aviat al contrari: el calci i el magnesi, que caracteritzen la duresa de l'aigua, són essencials per a la salut. Fins i tot hi ha diversos estudis mèdics que indiquen un paper protector del calci i el magnesi davant certes malalties com les cardiovasculars.

Com es mesura la duresa de l'aigua?

Hi ha diferents classificacions de les aigües en funció del grau de duresa. Una de les més emprades és l'escala Merck:

 

0-79 mg CaCO3/l Aigua molt tova
80-149 mg CaCO3/l     Aigua tova
150-329 mg CaCO3/l           Aigua semidura
330-549 mg CaCO3/l      Aigua dura
Més de 550 mg CaCO3/l      Aigua molt dura

 

 

 

 

 

 

La duresa de l'aigua també es pot expressar en graus francesos (°fH) o en graus alemanys (°dH). L'equivalència entre aquestes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat de calci és la següent:

1 °fH = 10 mg CaCO3/l

1 °dH = 17,8 mg CaCO3/l