Clavegueram

És tan important fer arribar l'aigua en les millors condicions com retornar-la al medi sense perjudicar el nostre entorn natural.

Xarxa de clavegueram a Barcelona

Un cop utilitzada, l'aigua residual fa cap a la xarxa de clavegueram, que facilita la recollida de les aigües residuals (brutes) i de les
pluvials per conduir-les
fins a les estacions
depuradores.

Xarxa de clavegueram a Barcelona