Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 
 

Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Normativa

El Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua regula la prestació del servei públic d'abastament d'aigua i la tarifa del servei de subministrament domiciliari d'aigua als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El Codi tècnic d'edificació és la normativa estatal que estableix les normes bàsiques en edificis i instal·lacions interiors a fi de millorar-ne la qualitat mitjançant la promoció de la innovació i la sostenibilitat. Com a exigència bàsica de salubritat, les instal·lacions han de permetre assegurar el subministrament d'aigua apta per al consum de manera sostenible, amb el cabal suficient i que permeti l'estalvi.