Alta de contracte de subministrament d'aigua

Contracta el nostre servei de la manera més còmoda i ràpida.

SI LA TEVA FINCA ENCARA NO TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA:

 

 • Descarrega't en pdf la documentació necessària per a contractar l'escomesa

  Pdf

  plegar
 • Descarrega't en pdf el procés de tramitació de l'escomesa

  Pdf

  plegar

SI LA TEVA FINCA JA DISPOSA DE CONNEXIÓ D'AIGUA I NOMÉS CAL COL.LOCAR EL COMPTADOR:

 • Per internet, mitjançant l'Oficina en Xarxa.
 • O al telèfon gratuït d'atenció al client: 900 710 710 (dies laborables de 8h a 20h)
 • Documentació necessària per a la teva llar

  Aquestes són les dades i els documents que ens has de proporcionar per contractar el servei de subministrament d'aigua.

  • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua de l'habitatge: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit per la persona propietària o que administra l'immoble.
  • NIF/NIE de qui ho sol·licita.
  • En cas que la persona que ho sol·licita no sigui la titular del document que acrediti el dret a contractar, necessitarà aportar, juntament amb la documentació, la carta d'autorització, que es troba a la web, emplenada i signada per la persona titular del contracte de subministrament.
  • Cèdula d'habitabilitat.
  • Número de compte bancari, nom i NIF/NIE/CIF de la persona titular per a la domiciliació del pagament de les factures.

  Documentació addicional:

  La documentació indicada és l'habitual per realitzar la contractació. De tota manera, si es considera necessari, es podrà sol·licitar documentació complementària per fer aquest tràmit.

  plegar
 • Documentació necessària per a la empresa o local

  Aquestes són les dades i els documents que ens has de proporcionar per contractar el servei de subministrament d'aigua.

  • Document que acrediti el dret a contractar el subministrament d'aigua del local: contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit per la persona propietària o que administra l'immoble.
  • Escriptura de poder atorgada per l'empresa o entitat titular del subministrament a qui sol·licita la contractació.
  • Còpia del NIF/NIE de la persona apoderada.
  • En cas que el sol·licitant no sigui la persona apoderada necessitarà aportar juntament amb l'escriptura de poders la carta d'autorització  emplenada i signada per l'apoderat de la societat* per poder contractar en nom i representació d'una societat o empresa.
  • NIF/NIE del sol·licitant.
  • Epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques.
  • Número del compte bancari, nom i NIF/NIE/CIF de la persona titular, per a la domiciliació del pagament de les factures.
  • Sol·licitud a l'AMB de l'autorització d'abocament d'aigües residuals, per als subministraments industrials que hi estiguin obligats, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, BOP 09/02/2015.

  Documentació addicional:

  La documentació indicada és l'habitual per realitzar la contractació. De tota manera, si es considera necessari, es podrà sol·licitar documentació complementària per fer aquest tràmit.

  *Només poden signar aquesta carta d'autorització de contractació de subministrament d'aigua els apoderats de la societat o empresa amb poders suficients per autoritzar l'esmentada contractació en nom i representació de la societat. És a dir, administradors únics, solidaris o mancomunats (cal que totes les persones autoritzades signin la carta), consellers delegats o apoderats generals (només si tenen facultats a l'escriptura per apoderar un tercer).

  plegar
 • Contracte de manteniment de l'equip de mesura homologat

  Conjuntament al contracte de subministrament d'aigua, hauràs d'adquirir i mantenir un equip de mesura homologat amb una empresa especialitzada.

  Segons l'article 45 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, la mesura dels consums que han de servir de base per la facturació del subministrament d'aigua ha de ser realitzada per un equip de mesura.

  L'equip de mesura, segons l'article 46, ha de ser un model oficialment homologat, i seleccionat per Aigües de Barcelona. Segons l'article 47, Aigües de Barcelona determina el tipus d'equip de mesura, les seves característiques i el seu emplaçament. Si vols conèixer els criteris de selecció per la teva instal·lació pots consultar el document adjunt: Criteris selecció equips de mesura

  La persona titular del contracte de subministrament d'aigua és lliure d'adquirir l'equip de mesura i contractar l'empresa especialitzada que consideri.

  Aigües de Barcelona no presta serveis relacionats amb la venda, lloguer i manteniment d'equips de mesura. Aquests serveis han de ser contractats mitjançant una empresa especialitzada. Tot i que es pot fer l'adquisició de l'equip de mesura i el seu manteniment amb qualsevol empresa especialitzada, per simplificar la contractació, Aigües de Barcelona ha arribat a acords per oferir aquests serveis en nom d'empreses especialitzades.

  Amb les empreses amb les que s'ha arribat a un acord de comercialització, es pot adquirir i contractar el manteniment de l'equip de mesura homologat en el moment de tramitar el contracte de subministrament d'aigua.

  Si prefereixes un equip d'una altra empresa, per tal de poder gestionar l'alta de subministrament n'has de presentar un a les nostres oficines d'atenció al client que sigui homologat i adequat a la teva instal·lació, i la còpia del contracte de manteniment corresponent.

  El llistat d'empreses especialitzades en subministrament i manteniment d'equips de mesura és el següent.

  Aquest llistat inclou aquelles empreses que s'han dirigit a Aigües de Barcelona per ser anunciades, tinguin o no acords de comercialització.

  És un espai reservat per a empreses especialitzades en subministrament i manteniment d'equips de mesura. En el cas que una empresa vulgui ser anunciada, es farà de forma totalment gratuïta i sol·licitant-ho a l'adreça  atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat.

  Un cop s'hagi fet la contractació i s'hagi facilitat l'equip de mesura a Aigües de Barcelona, aquesta serà l'encarregada de la seva instal·lació.

  plegar
 • En un màxim de 4 dies, tindràs aigua

  Una vegada feta la contractació, si el teu habitatge o local té connexió d'aigua, i només cal col·locar el comptador, en un màxim de 4 dies hàbils podràs disposar del subministrament d'aigua. En cas d'incompliment d'aquest termini, et compensarem amb 15 euros, sense que hagis de reclamar aquesta compensació.

  Si fas la contractació de manera no presencial, ens hauràs de retornar la documentació corresponent per correu ordinari i adjuntar-hi el contracte signat.

  plegar
 • Descarrega't la carta d'autorització per contractar

 • Descarrega't el Contracte

  Als enllaços següents pots veure i descarregar en pdf la plantilla tipus del contracte d'alta del subministrament d'aigua per equip de mesura i la de contra incendis:

  plegar
 • Descarrega't la informació en pdf

  Pdf

  plegar