Els conceptes de la factura

Subministrament d’aigua

detall de la factura de l’aigua

L’estructura tarifària del servei d’abastament té dues parts diferenciades:

 • Una part fixa, anomenada quota de servei, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei de l’aigua.
 • Una part variable, que es paga en funció del consum i que vol fomentar l’estalvi d’aigua.

La quota de servei

El preu de la quota de servei es determina en funció del tipus d’habitatge.

La classificació de les diferents tipologies d’habitatge es determina en funció del cabal instal·lat. S’entén per "cabal instal·lat" d’un subministrament la suma dels "cabals instantanis" corresponents a tots els aparells instal·lats al subministrament.

D’aquesta manera, als habitatges amb més punts d’aigua els correspon una quota de servei més elevada.

Com puc saber quina quota de servei em correspon?

 • Habitatge tipus A

  Dotat de servei d’aigua a la cuina (aigüera), safareig i un lavabo senzill (lavabo + rentamans).

 • Habitatge tipus B

  Dotat de servei d’aigua a la cuina (aigüera), safareig i un lavabo (lavabo + rentamans + dutxa).

 • Habitatge tipus C

  Dotat de servei d’aigua a la cuina completa (aigüera + rentavaixella + rentadora), safareig i un lavabo complet (lavabo + rentamans + banyera + bidet).

 • Habitatge tipus D

  Dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional aïllada, safareig, un lavabo senzill i un lavabo complet (lavabo + rentamans + banyera + bidet).

 • Habitatge tipus E

  Dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional aïllada, safareig, un lavabo senzill i dos lavabos complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet).

 • Habitatge tipus F

  Dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional aïllada, safareig, un lavabo senzill, dos lavabos complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet), un jardí petit i una terrassa.

 • Habitatge tipus G

  Dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional aïllada, dos safareigs, un lavabo senzill, un lavabo amb dutxa, més dos lavabos complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet), un jardí petit i una terrassa.

 • Habitatge tipus H

  Dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional aïllada, dos safareigs, un lavabo senzill, un lavabo amb dutxa, dos lavabos complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet), un jardí petit i dues terrasses.

 • Habitatge tipus I

  Dotat de servei d’aigua a la cuina completa, aixeta addicional aïllada, dos safareigs, un lavabo senzill, un lavabo amb dutxa, dos lavabos complets (lavabo + rentamans + banyera + bidet) i un jardí mitjà, dues terrasses i piscina.

Els trams de consum

Dintre de l’estructura tarifària, la part variable està organitzada en 5 trams de consum amb preus diferenciats. Aquests trams estableixen una progressió de consum i de preu.
El sistema tarifari per trams ajuda a fomentar un consum responsable de l’aigua.

Primer tram

De 0 a 6 metres cúbics al mes. És un tram amb preu bonificat, per tal de facilitar l’accés al consum vital d’aigua.

Segon tram

De més de 6 i fins a 9 metres cúbics al mes. És el tram del consum bàsic, sota la consideració de 3 persones per habitatge i un consum de 100 litres per persona i dia. El consum bàsic s’ha establert tenint en compte la reducció de la dimensió de les unitats de convivència i l’evolució dels hàbits de consum, que han comportat un descens del consum domèstic.

Tercer tram

De més de 9 i fins a 15 metres cúbics al mes.

Quart tram

De més de 15 i fins a 18 metres cúbics al mes.

Cinquè tram

A partir d’un consum superior a 18 metres cúbics al mes.

A Aigües de Barcelona som conscients dels canvis socials que s’estan produint al nostre entorn. Per tal d’adaptar les tarifes al creixement de les famílies monoparentals i les llars unipersonals, si fins ara eren considerades unitats bàsiques familiars les formades per 4 persones, a partir d’ara ho seran les de 3 membres. D’aquesta manera, tots els habitatges que acreditin que hi conviuen 4 persones o més se’ls aplicarà l’ampliació de trams bonificant una part de l’aigua consumida.

Introdueix el nombre de persones que conviuen a la llar

aixeta d’aigua
Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5
6m³/mes 9m³/mes 15m³/mes 18m³/mes Més de 18m³/mes

Cànon de l’aigua

Cànon de l’aigua

El cànon de l’aigua és un tribut la titularitat del qual correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) i el recapta Aigües de Barcelona a la factura de l’aigua en compliment de la normativa aplicable en vigor.

Trobareu més informació sobre el cànon de l’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua .

Taxa de clavegueram

Taxa de clavegueram
Als municipis de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat la factura de l’aigua inclou la taxa municipal de clavegueram, que es recapta per compte dels respectius ajuntaments.

Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)

La taxa metropolitana de residus es recapta a la factura de l’aigua per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Més informació sobre la TMTR i les bonificacions associades .

IVA

IVA
Estan subjectes a l’ IVA el servei d’aigua (quota de servei més consum d’aigua) i també al cànon de l’aigua. El tipus de gravamen és del 10%.
Veure també