El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

L’acció climàtica, el gran repte col·lectiu

Aigües de Barcelona, primera empresa catalana reconeguda com a “Climate Smart Utility” a nivell internacional

El canvi climàtic ha agreujat els episodis, cada cop més freqüents i extrems, de sequera i pluges torrencials. Ens hem acostumat a veure aquestes imatges a la televisió, però no podem ser només espectadors i creuar-nos de braços. L’emergència climàtica és un dels principals reptes que té la humanitat avui en dia. Cal actuar col·lectivament i amb urgència. El que està en joc és, ni més ni menys, el futur del planeta i la nostra supervivència com a espècie.

Catalunya és una de les zones de la Unió Europea més afectades pel canvi climàtic, A tota la conca mediterrània, l’aigua és cada vegada un recurs més escàs. De fet, fins al 50% de la població del Mediterrani pateix les conseqüències de l’emergència hídrica en algun moment de l’any. L’Agència Catalana de l’Aigua estima en un 22% la disminució de la disponibilitat d'aigua al litoral català per a l’any 2050. A més, es preveu que, en aquest mateix any, Barcelona tingui una necessitat addicional d’aigua potable del 8,2% del consum total.

El Dia Internacional contra el Canvi Climàtic se celebra el 24 d’octubre per cridar l’atenció sobre aquest gran repte vinculat a la sostenibilitat del planeta. Al mes de novembre se celebrarà a Egipte la Conferència anual de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP27), amb el compromís d’accelerar l’acció climàtica i d’assolir objectius ambiciosos com els plantejats a l’Acord de París signat fa més de sis anys. Serà un nou toc d’atenció per passar ja de les promeses als resultats i per executar accions concretes sobre el terreny.

De les paraules als fets

Les empreses tenen el repte d’esdevenir motor de la transformació social, ecològica i digital. Amb aquest propòsit, Aigües de Barcelona ha reduït un 51% les seves emissions durant el període 2015-2020, superant amb escreix l’objectiu que s’havia marcat prèviament. La companyia ja treballa en projectes per assolir la neutralitat climàtica del 100% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) abans del 2050.

Això inclou la implementació de plaques solars i pèrgoles de captació fotovoltaica a les instal·lacions de la companyia, així com la valorització dels fangs (un residu ric en matèria orgànica) generats a les estacions de depuració d’aigua, per transformar-los en ecocombustibles com el biogàs. Tres d’aquestes instal·lacions utilitzen l’energia produïda en els mateixos processos de la planta, reduint així les emissions de carboni. En aquest sentit, el 2021 la companyia ha generat més d’11,5 milions de kWh d’energia tèrmica amb cogeneració de biogàs i més de 21 milions de kWh d’energia elèctrica, corresponent al consum d’energia de 150 dies d’aquestes tres estacions depuradores. Gairebé el 100% de l’energia que consumeix Aigües de Barcelona té origen renovable.

En l’àmbit de la regeneració i la reutilització d’aigua per donar-li una segona vida, Aigües de Barcelona ha regenerat el darrer any 38 hm3 d’aigua amb la principal finalitat d’usar-la per al manteniment ecològic i ambiental. A més a més, la companyia està establint projectes de col·laboració publicoprivada i accions d’implicació per accelerar la implantació de l’aigua regenerada, una solució necessària per a la resiliència de les ciutats davant el context irreversible d’emergència hídrica resultant del canvi climàtic. En aquest sentit, la companyia ha aconseguit reduir la seva petjada hídrica gairebé un 25% en els darrers cinc anys.

Acció climàtica en el sector de l’aigua

El Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona va aprovar al novembre del 2021 la seva Política d’Acció Climàtica per treballar de manera focalitzada pel clima i donar resposta a la situació actual d’emergència climàtica. La companyia assumeix el repte de liderar activament l’acció climàtica, cooperant amb els grups de relació i amb el  territori on està present.

La Política té tres eixos d’actuació principals: la neutralitat climàtica, l’adaptació al canvi climàtic, i la capacitació i implicació climàtica. En el procés de confecció de la Política, s’hi han implicat institucions rellevants, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, el Catalan Water Partnership, agents experts en canvi climàtic, empreses compromeses i referents en sostenibilitat, i entitats d’activisme ambiental i social.

L’esforç d’Aigües de Barcelona en la seva estratègia i accions vers l’emergència climàtica en els eixos d’adaptació, mitigació i lideratge climàtic li ha valgut el reconeixement de l’International Water Association (IWA) com a “Climate Smart Utility” al mes de setembre. Aquest és el primer reconeixement que rep una companyia de gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya. A més d’avalar i impulsar l’acció climàtica de la companyia, el distintiu permet crear una xarxa de bones pràctiques ambientals amb altres agents del sector. D’aquesta manera, Aigües de Barcelona esdevé un veritable agent tractor de l’acció climàtica en el sector de l’aigua.

Les aliances, claus per avançar

Aigües de Barcelona té en el seu ADN la col·laboració publicoprivada i la cooperació i les sinergies amb els grups de relació. Per aquest motiu, la companyia va llançar al maig un hub d’acció climàtica. Es tracta d’un espai de codesenvolupament que permetrà a totes les entitats participants generar nous models ecològics, neutres i d’impacte positiu.

En aquest moment, ja es treballa amb més de 45 entitats proveïdores dels operadors del cicle integral de l’aigua per assolir la neutralitat climàtica de forma col·lectiva. Cap companyia no ho pot fer sola perquè sempre dependrà de les emissions indirectes que es generin fora de la seva organització. El hub permet compartir les bones pràctiques i el coneixement per al càlcul i la reducció de la petjada de carboni, i també actualitzar les tendències regulatòries, estratègiques i de finançament en matèria d’acció climàtica.

El canvi climàtic ens aboca a tots a col·laborar. Cada gest compta.