El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

RSS

Entrades amb Blog Clientes Actualitat .

thumbnail

Com alimentar tota la població mundial sense acabar amb els recursos o com canviar d’un model econòmic basat en el creixement constant a un altre...

thumbnail

Cómo alimentar a toda la población mundial sin acabar con los recursos o cómo cambiar de un modelo económico basado en el crecimiento constante a...

thumbnail

Esta semana han comenzado las pruebas destinadas a mejorar la calidad medioambiental del río Llobregat, en su tramo final. Entre el 1 de junio y el...

thumbnail

Aquesta setmana han començat les proves destinades a millorar la qualitat mediambiental del riu Llobregat, en el seu tram final. Entre l’1 de juny...

thumbnail

El planeta es nuestra casa común y nuestro legado para las próximas generaciones. El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio,...

thumbnail

El planeta és la nostra casa comuna i el nostre llegat per a les pròximes generacions. En el Dia Mundial del Medi Ambient, volem posar el focus en...

thumbnail

La lluita contra el canvi climàtic i l’impuls d’un model de desenvolupament sostenible són dos dels grans reptes de la societat actual. Uns reptes...

thumbnail

La lucha contra el cambio climático y el impulso de un modelo de desarrollo sostenible son dos de los grandes retos de la Sociedad actual. Unos...

thumbnail

El arte urbano es una de las formas de expresión más efectivas que existen y, si te paras a pensar, de las más antiguas. Se cree, sin embargo, que...

thumbnail

L’art urbà és una de les formes d’expressió més efectives que existeixen i, si hi penses, de les més antigues. Es creu, però, que l’art urbà com el...

— 10 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 10 de 19 resultats.