El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Aigües de Barcelona segueix preservant la biodiversitat mitjançant el control d’espècies invasores i l’eliminació total dels fitosanitaris

Des de fa anys, la conservació i la restauració dels ecosistemes lligats al cicle de l’aigua són una prioritat per a Aigües de Barcelona. La biodiversitat és clau per al manteniment de la qualitat de les fonts d’aigua. Per aquest motiu, el compromís de conservació de la biodiversitat s’ha inclòs en els objectius de gestió de totes les instal·lacions del cicle integral de l’aigua, especialment a les que estan situades a  la Xarxa Natura 2000 (zones protegides o amb presència d’espècies amenaçades).

Una de les línies d’acció més desenvolupada, en aquest sentit, és el foment i la preservació de la biodiversitat a les nostres instal·lacions, cosa que les transforma en infraestructures verdes i, per tant, en infraestructures multifuncionals que afavoreixen els serveis que ens ofereix la natura. 

La companyia, per tal de naturalitzar les instal·lacions del cicle de l’aigua, ha impulsat algunes actuacions com l’elaboració de diagnòstics i plans d’acció de biodiversitat, l’ús d’espècies vegetals autòctones en la jardineria, la gestió ecològica de les zones verdes, l’afavoriment de la fauna útil (la que ens proporciona serveis) i el control d’espècies invasores, entre d’altres. 

Les espècies exòtiques invasores són una de les causes principals de la pèrdua de la biodiversitat en el món. Aigües de Barcelona ha centrat els esforços en el control de la flora exòtica invasora a les seves instal·lacions. Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat i s’ha desplegat el programa STOP Invasores, que inclou una metodologia i eines pròpies (una plataforma web i una app mòbil), per tal de capacitar el personal de les nostres instal·lacions respecte a com identificar aquestes espècies, reportar-ne les observacions i dur a terme plans de control ad hoc. 

Una altra de les iniciatives més destacades ha estat l’eliminació total de l’ús de productes químics de caràcter fitosanitari (herbicides, insecticides o plaguicides, entre d’altres) en totes les instal·lacions, la qual cosa ha comportat un canvi en el model de la gestió de les zones verdes. Per difondre aquesta bona pràctica, s’han instal·lat plaques informatives a totes les plantes de tractament d’aigua de la companyia. Les plaques mostren el compromís assolit de suprimir l’ús de fitosanitaris en la gestió dels seus espais verds, ja que comporten uns nivells de toxicitat elevats, tant per als animals com per a les persones, i són una de les principals causes de la pèrdua d’insectes pol·linitzadors. Aquests productes han estat substituïts per productes ecològics no tòxics i per tècniques alternatives naturals, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Aquest és un dels compromisos assolits en el marc de l’estratègia de la transició ecològica i justa per afrontar l’emergència climàtica. Perquè protegir la biodiversitat és un factor clau per preservar la salut del planeta i de les persones i la qualitat de l’aigua.