El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Consolidem l’atenció a les persones grans per estar encara més al seu costat

La nostra manera de viure i relacionar-nos ha canviat en els darrers temps. La tecnologia i la innovació han contribuït a apropar encara més les companyies als seus clients, facilitant-ne la comoditat i adaptant el servei i l’atenció que presten d’acord amb les necessitats de cadascú. El servei d’atenció al client ha aprofitat totes les oportunitats que ofereix l’era digital per agilitzar els processos i gestions.  

Conscients d’aquesta realitat, l’any passat vam posar en marxa el programa Amb Tu, per facilitar les gestions a tots els clients, apropar la companyia a la ciutadania i trencar barreres digitals, de comprensió idiomàtica, d’accessibilitat o econòmiques. Sempre amb la vocació de situar les persones al centre i d’assegurar que tots els clients sense excepció puguin accedir als nostres serveis, posant especial atenció en les persones en situació de vulnerabilitat i col·lectius sensibles com el de les persones grans.

Per facilitar l’operativa diària i les gestions de les persones grans, i amb la voluntat de millorar, a través del diàleg i l’escolta activa per conèixer les seves necessitats i expectatives, Aigües de Barcelona ha engegat diverses iniciatives. Així, el 100% del nostre equip d’atenció presencial a les oficines té formació específica en l’atenció a aquest col·lectiu, amb el compromís d’ampliar aquesta formació a tot l’equip (atenció telefònica, etc.) abans de finalitzar el 2025.

A les nostres 4 oficines de Barcelona, l’Hospitalet, Badalona i Gavà ens comprometem a atendre el col·lectiu de persones grans fins i tot en cas que vinguin sense cita prèvia, i posem a la seva disposició facilitadors especialitzats per acompanyar-les en les gestions. Als municipis que no disposen d’oficina presencial, la companyia va posar en marxa l’any passat el servei d’oficina mòbil, amb l’objectiu d’apropar l’atenció presencial als habitants de qualsevol municipi de l’àrea metropolitana on Aigües de Barcelona presta servei. 

Cal destacar que aquestes oficines s’han dissenyat per garantir l’accés universal de tots els col·lectius, incloent el de persones grans, amb discapacitat, etc. La renovada Oficina d’Atenció al Client de Badalona i la de l’Hospitalet en són exemples, resultat d’un projecte de la companyia en què la plantilla va participar en la presa de decisions. 

A través del programa Amb Tu, la rapidesa, comoditat i accessibilitat de l’Àrea de Clients de la web o de l’app es complementen amb el servei de videotrucada o del xatbot d’assistència virtual, en què es proporcionen respostes a les consultes més habituals dels clients, facilitant les necessitats i l’atenció a les persones grans. Per suposat, l’atenció telefònica és un canal a disposició dels nostres clients, amb la mateixa proximitat de sempre. A més, per minimitzar els desplaçaments a les nostres oficines, la companyia posa a disposició nous canals de pagament, com ara Bizum, en estancs, etc. 

La voluntat de millora contínua, mitjançant el diàleg i l’escolta activa amb les persones grans, es farà explícita properament amb jornades de diàleg i enquestes de satisfacció.

A Aigües de Barcelona, les persones són el més important, i les mesures impulsades amb al programa Amb Tu, destinades en especial a col·lectius com les persones grans, en són una mostra clara. Cada dia, més a prop teu.