El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Respecta l'aire, cuida l'aigua

Ens sumem al Dia Mundial del Medi Ambient

El planeta és la nostra casa comuna i el nostre llegat per a les pròximes generacions. En el Dia Mundial del Medi Ambient, volem posar el focus en la necessitat de reduir la pol·lució, el risc ambiental més gran per a la nostra salut i que s’emporta set milions de vides cada any a tot el món, especialment a les grans ciutats. La contaminació de l'aire afecta, a més, a la capacitat dels oceans de generar oxigen.

Aigües de Barcelona, referent en la gestió de l’aigua des de fa més de 150 anys, està compromesa amb la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats, on el canvi climàtic i la contaminació, procedent sobretot dels vehicles que fan servir combustibles fòssils, suposa una amenaça per a tothom, especialment per als col·lectius més vulnerables (nens, gent gran i persones amb malalties respiratòries).

Aigües de Barcelona, que porta en el seu ADN el compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular, des de 2015 ha reduït en un 40,6% la seva petjada de carboni, un indicador que mesura les emissions directes i indirectes de gasos amb efecte d’hivernacle produïdes per un producte o servei al llarg del seu cicle de vida. A més, gairebé el 100% de l’energia utilitzada en les diferents fases del cicle de l’aigua té garantia d’energia verda.