El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

El vàter i el clavegueram no són una paperera

Aquests dies, tots hem vist imatges de mascaretes i guants llençats al mig del carrer, la platja, el camp o la muntanya. A causa de la crisi del coronavirus, l’ús d’aquests productes ha augmentat exponencialment i les clavegueres i depuradores d’arreu del món ho pateixen.

No fer una bona gestió dels residus que generem, com ara mascaretes o tovalloletes, posa en risc el nostre entorn natural i pot provocar danys greus als ecosistemes i a la fauna marina. A més, hi ha un dany en el qual normalment no es pensa: les obturacions que els residus sòlids poden causar quan arriben a les depuradores.

Sovint aquests residus són llençats de manera incorrecta —ja sigui al vàter o al carrer i a altres llocs públics— i arriben a les depuradores si no són recollits abans pel personal de neteja dels carrers. Durant el confinament, s’ha detectat un cert increment d’aquest tipus de residus, fet que ha causat un augment de les necessitats de neteja i manteniment d’aquestes instal·lacions.

Aquests productes d’un sol ús (mascaretes, tovalloletes, guants…) no s’han de dipositar al contenidor groc, perquè no són envasos, sinó que van al contenidor de rebuig (normalment de color gris o verd, segons el municipi). A més, si es conviu amb una persona malalta de COVID-19 o amb símptomes, s’han de llençar en una bossa a part.

És evident que aquests materials són necessaris per protegir-nos del contagi, però els hem de fer servir amb responsabilitat i ens n’hem de desfer adequadament per evitar que acabin abandonats en entorns naturals o que es puguin convertir en focus de contagi i posin en perill les persones i el medi ambient. Fer-ne una gestió responsable és a les nostres mans. Fem-ho pel nostre entorn!