El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

L’aigua, impuls de la transformació ecològica i justa

Aigües de Barcelona treballa el seu ‘full de ruta’ per aconseguir la neutralitat climàtica

L’emergència climàtica és una realitat i la conca mediterrània és una de les zones més afectades. Es calcula que l’augment de temperatura en aquesta zona serà un 20% superior al de la mitjana de la resta del planeta. Tot un repte que obliga a una nova gestió, més sostenible i resilient, dels recursos naturals, començant per l’aigua, un element bàsic per a la vida. Un enorme desafiament a Catalunya, on la capacitat limitada dels nostres rius i l’augment progressiu de la demanda provoquen una situació de tensió hídrica que anirà en augment, si no es manté el consum responsable i si no es porta a terme una gestió circular i sostenible de l’aigua.

Aigües de Barcelona és un referent internacional en la gestió de l’aigua i està a l’avantguarda de la lluita contra l’escalfament global. Amb motiu de la celebració, el 24 d'octubre, del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, la companyia ha donat a conèixer que està ultimant un ‘full de ruta’ per assolir la neutralitat climàtica de totes les seves activitats, amb una planificació basada principalment en la reducció i captura de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tant directes com indirectes. Per a això, compta amb la participació dels actors de la cadena de valor i de l’ecosistema per compartir així un objectiu comú, sumar esforços en la consecució i generar noves oportunitats de valor compartit.

L’objectiu d’Aigües de Barcelona és liderar un canvi profund i sistèmic cap a una societat més sostenible, basada en l’Agenda 2030, que garanteixi la salut i la supervivència del planeta i de les persones. La companyia, per abordar amb visió estratègica i acció urgent els reptes que es presenten en la resiliència i la sostenibilitat de l’aigua, ha creat la Direcció de Transició Ecològica i Justa i ha designat un coordinador d’Acció Climàtica per abordar de manera estratègica els reptes de futur.

La companyia va reduir el 2020 les seves emissions de CO2 en un 50,8% respecte als nivells del 2015 (en un 13,9% respecte al 2019), evitant l’emissió de 13.897 tones de C02 equivalents. A més, gairebé la totalitat del seu consum energètic procedeix de fonts renovables. La mobilitat sostenible és un altre dels grans èxits, ja que 145 vehicles de la seva flota són avui dia 100% elèctrics.

Reutilitzar l'aigua per alliberar els recursos hídrics naturals i no locals

L’escalfament global suposa un estrès hídric més gran i fa necessari donar una nova vida a l’aigua. Per això, Aigües de Barcelona aposta per la regeneració i la reutilització de l’aigua, un recurs tan bàsic per a les ciutats. L’any 2020 es van reutilitzar 12,4 hectòmetres cúbics d’aigua regenerada a les instal·lacions de la companyia, el que suposa només el 8,7% de la capacitat existent de regeneració.

A data d'avui, la companyia ha regenerat 29,3 hm3, fet que suposa un increment del 136% respecte a l'any passat. Això permet augmentar fins al 20,6% de la capacitat existent de regeneració. Actualment, els usos més demandats d'aigua regenerada són els ambientals, amb actuacions com el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció d'aigua en els pous de recàrrega per evitar la intrusió salina; i els agraris, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, del Canal de la Infanta o del Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts.

Per tant, cal intensificar al màxim les capacitats existents de regeneració i ampliar els usos d'aigua regenerada i així alliberar els recursos hídrics naturals i no locals, i al seu lloc, usar aquesta “aigua resilient”, desvinculada de la climatologia, que es produeix i consumeix a l’entorn local .

La companyia està transformant les depuradores en ecofactories, veritables fàbriques de recursos que siguin autosuficients en energia i que a més valoritzin tots els residus, seguint de nou el model d’economia circular. El 2020, la companyia va valoritzar el 96,23% dels residus gestionats a les seves depuradores i el 44,45% dels residus gestionats a les estacions de tractament d’aigua potable.

La sensibilització i capacitació davant la nova situació climàtica és bàsica. Com a exemple, més de 140 treballadors d’Aigües de Barcelona han participat recentment en tallers virtuals sobre com actuar davant el canvi climàtic. La plantilla de la companyia també està fortament implicada en la preservació de la biodiversitat, i contribueix a vigilar i cuidar la flora i fauna existent a les instal·lacions que es troben en plena natura.

L’aigua és un motor de transformació verda i estarà en la primera línia en la lluita contra el canvi climàtic. Aprofitem tot el seu potencial, sense demora, per desplegar accions que garanteixin la resiliència i la sostenibilitat del territori i que generin nous ecosistemes de valor compartit davant l’emergència climàtica.