El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

La importància de la gestió sostenible de l’aigua

Som molt conscients del nostre paper en la societat de l’àrea metropolitana de Barcelona, en gestionar un bé tan fonamental com l’aigua. Fer-ho de manera sostenible és el nostre deure, la nostra obligació. Per a nosaltres, dur a terme una gestió responsable és l’única forma de ser i fer.

La gestió sostenible de l’aigua passa per actuar amb coherència, buscant i proposant solucions efectives d’acord amb el context de cada època. I ara mateix, el context es diu cavi climàtic, per la qual cosa garantir el subministrament d’aigua davant de les seves conseqüències (amb períodes de sequera més recurrents a causa d’una menor pluviometria i temperatures més elevades) és la nostra prioritat.

Per a això, treballem per la transició cap a un model d’economia circular que inclou el tractament i la reutilització d’aigües residuals, una de les claus per aconseguir els deu Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) formulats per Nacions Unides i ratificats per països i organitzacions que demostren ser responsables. La realitat és que en un món que creix sense parar, també ho fa la demanda de productes i aliments; per això és tan important fomentar la reutilització de l’aigua.

A més, advoquem per una coordinació més gran amb les administracions reguladores per garantir l’accés a l’aigua i completar el seu cercle natural, el sostenible. Una gestió plural i dialogant, oberta al diàleg amb associacions, entitats, organitzacions sectorials i, en definitiva, amb els ciutadans. Aquestes sinergies no fan sinó contribuir a l’ús responsable de l’aigua.

Finalment, per fomentar la responsabilitat ciutadana en matèria d’ús i valorització de l’aigua, promovem iniciatives educatives que ocupen un espai primordial en la nostra estratègia empresarial, ja que clarament són una eina de canvi i transformació de la societat.