El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

A l’última en qualitat: ja complim la nova directiva de l’aigua de consum de la UE

La futura Directiva Europea d’Aigües de Consum estableix nous criteris de seguretat i paràmetres de control per disposar d’aigua de qualitat i una ciutadania informada que consumeixi més aigua de l’aixeta en benefici dels objectius de desenvolupament sostenible. A Aigües de Barcelona, ja la complim.

Aigües de Barcelona ja compleix la Nova Directiva de l'aigua de la Unió Europea

La qualitat de l’aigua és la nostra prioritat. Per això treballem amb els màxims nivells de seguretat i apliquem els sistemes de control més avançats per obtenir aigua de consum de la millor qualitat. Gràcies a aquest esperit, vam ser la primera empresa a Espanya —i una de les primeres al món— a obtenir fa deu anys la certificació ISO 22000 de qualitat alimentària, que assegura la garantia sanitària de l’aigua, equiparant-la a qualsevol altre aliment.

La Directiva Europea d’Aigües de Consum fixa els criteris de qualitat de l’aigua destinada al consum humà. A Espanya, aquesta normativa s’articula a través del Reial Decret 140/2003. En breu, aquesta legislació serà revisada mitjançant una nova directiva europea —en aquests moments en fase de revisió final, amb data de possible aprovació el proper 2020 i entrada en vigor l’any 2022—.

I saps què? Doncs que a Aigües de Barcelona ja podem dir que complim amb tots els requeriments d’aquesta nova directiva des d’aquest mes de juliol.

Els grans objectius de la nova directiva són seguir millorant la qualitat de l’aigua de consum a Europa, fomentar el seu consum i la confiança dels ciutadans, i millorar l’accés de la població a l’aigua potable, especialment dels grups marginats i vulnerables.

Entre les noves exigències, destaca la necessitat de disposar d’un Pla de Seguretat de l’Aigua (PSA), que Aigües de Barcelona ja té implantat i certificat per la norma de qualitat alimentària ISO 22000 des de fa 10 anys. També inclou nous compostos en el control de qualitat de les aigües de consum. En aquest sentit, recentment hem finalitzat la implantació dels mètodes d’anàlisi dels nous paràmetres inclosos en la directiva, abans que siguin legalment exigibles, i a més els hem acreditat per l’estàndard internacional més exigent en l’àmbit de laboratoris, la norma ISO 17025.

La correcta informació als ciutadans resulta clau per augmentar la seva confiança cap a l’aigua de l’aixeta, motiu pel qual la nova directiva obligarà a facilitar informació a través d’internet sobre la qualitat i el subministrament d’aigua potable a cada zona. La idea és que com més informació, més confiança en aquest recurs que surt de les nostres aixetes i, per tant, menys consum d’aigua embotellada en plàstic, amb la consegüent reducció de residus plàstics i la petjada de carboni.

De nou, a Aigües de Barcelona ja complim aquests futurs requeriments. Al nostre web podràs trobar tota la informació referent a la qualitat, duresa i composició fisicoquímica de l’aigua que arriba a la teva llar, a través d’aquest enllaç. També te’n podràs descarregar un informe complet.   

La gestió responsable és això: estar a l’última en tot, però sobretot, en la qualitat de l’aigua que subministrem.