El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

En el Dia Mundial del Reciclatge

Objectiu: Residu zero tots els dies de l’any

Fa 15 anys, el primer ministre de Japó Junichiro Koizumi va donar a conèixer la regla de les tres erres (Reduir, Reutilitzar i Reciclar). Des d’aleshores la cultura del reciclatge ha millorat molt. Tot i això, i el Dia Mundial del Reciclatge n’és una bona excusa, val la pena recordar la importància i la necessitat de reduir la petjada de carboni de totes les accions que fem i els avantatges que té per al medi ambient reduir, reutilitzar i reciclar els residus.

Aigües de Barcelona referma el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i en la recerca de l’objectiu Residu Zero, tot impulsant mesures per minimitzar l’impacte ambiental, potenciant energies netes i fomentant l’economia circular del cicle de l’aigua.

Què fem nosaltres?

Optimitzem els recursos necessaris mentre duem a terme la nostra activitat, tot donant una segona vida als residus que es generen i convertint-los en recursos. El 2018 s’ha aconseguit revaloritzar el 89% dels residus generats a les nostres estacions depuradores (EDAR) i el 71% dels generats a les estacions de tractament d’aigua. A més a més, actualment, gairebé el 10% de l’energia consumida prové d’energia renovable generada a les nostres instal·lacions.  Busquem, a més de ser autosuficients energèticament, generar un excedent d’energia per a usos industrials, de mobilitat, etc. i estar integrats en l’entorn, promovent impactes positius per al medi ambient i la societat.

Impulsem l’economia circular: ecofactories

En l’actualitat Aigües de Barcelona​​​​​​​ desenvolupa un projecte per convertir totes les estacions d’aigües residuals en ecofactories, és a dir, en plantes que siguin autosuficients i generin tota l’energia necessària per funcionar.

Des de les ecofactories, es reutilitza i regenera l’aigua per produir aigua prepotable, es redueix el consum de materials, es disminueix el consum energètic, es genera biogàs a partir dels fangs residuals, s’utilitzen plaques solars, es renaturalitzen les instal·lacions i es minimitza al màxim l’impacte en l’entorn (tenint cura de les olors, sorolls...).

També donem una segona vida a la terra: reciclant la terra extreta de les rases de les obres de canalització i utilitzant-la com a rebliment, i d’aquesta manera, minimitzant l’impacte ambiental actual, ja que s’evita dipositar-la en abocadors o pedreres.

En aquest sentit, la primera estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) convertida en ecofactoria és la del Baix Llobregat, que es converteix en un exemple d’economia circular i un model per a la resta d’EDARs de l’àrea metropolitana de Barcelona.