El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Patró de consum d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona

A quina hora es dutxa la majoria de la població? En horari laboral, el consum d’aigua augmenta o disminueix? Resoldre amb tots els pèls i senyals aquestes i altres qüestions és clau per conèixer les pautes de demanda d’aigua, un aspecte molt important per a qui gestiona l’aigua d’una ciutat.

Des del Centre de Control d’Aigües de Barcelona controlem els pics de consum i les hores vall del servei, dades que ens ajuden a conèixer el bioritme dels habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona, cosa que al seu torn ens permet adaptar el servei a les necessitats de la societat.

De 00:00 a 6:00 h

Com passa a Barcelona i a gran part de les ciutats del món, la nit es caracteritza per tenir un nivell mínim de demanda d’aigua, ja que sol coincidir amb les hores de son dels seus habitants. No obstant això, a partir de ben d’hora, la demanda s’incrementa de manera significativa.

De 6:00 a 8:00 h

La tendència de la nostra societat és dutxar-se només despertar-se. Un senyal que aquesta rutina està molt estesa és que de sis a vuit del matí el consum d’aigua es dispara, i arriba a un pic de 9.000 i 10.000 l/s. Sens dubte, quan la ciutat es desperta necessita aigua.

De 8:00 a 13:00 h

El lapse entre el matí i les primeres hores del migdia mostra un descens dels valors, la qual cosa reflecteix que el pic de consum de la primera hora del dia ha baixat. No obstant això, el nivell de consum és important, a causa de l’activitat diària laboral i del moviment derivat de la indústria.

De 13:00 a 15:00 h

Fixa’t en el gràfic, hi veuràs una lleugera pujada. Saps a què es deu? Aquest repunt està relacionat amb l’hora del dinar, que és quan a l’àrea metropolitana de Barcelona se sol cuinar i rentar els plats.

De 15:00 a 18:00 h

Igual que en el període de 8:00 a 13:00 h, aquí tornem a notar la tornada a l’activitat laboral, amb la qual cosa el consum d’aigua disminueix de manera significativa. Encara queden unes quantes hores fins a tornar a casa i que es reactivi el consum.

De 18:00 a 21:00 h

En la nostra societat, el vespre a casa és un període d’intensa activitat: netejar i cuinar aliments, posar la rentadora, fregar plats, dutxes… No en va, aquest període és el de màxim consum d’aigua a les llars de Barcelona.