El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Què pagues en la teva factura de l’aigua

Potser no ho saps, però a la factura de l’aigua, a més de pagar per l’aigua que has consumit, s’hi inclouen una sèrie d’impostos de diferents administracions. T’expliquem què pagues i a qui perquè no tinguis dubtes sobre la destinació dels impostos que es recapten amb la factura de l’aigua.

 

De tots els conceptes de la factura, els que corresponen a disposar d’aigua a casa i al consum d’aigua realitzat són la quota de servei i el consum, respectivament. El consum fa referència a dos mesos i es divideix en trams. Hi ha 5 trams de consum amb preus progressius. Qui més estalvi d’aigua fa, menys trams consumeix, per la qual cosa és un sistema que fomenta el consum responsable. Es considera que el consum adequat per persona i dia (segons l’OMS) és de 100 litres. Pots comprovar si estàs per sota o per sobre d’aquest valor i, si cal, ajustar el teu consum a un de més sostenible.

 
El cànon de l’aigua, per la seva banda, és un tribut de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que contribueix a la gestió d’obres hidràuliques que garanteixen l’abastament d’aigua als municipis i el sanejament d’aigües residuals. Serveix, per tant, per finançar les plantes potabilitzadores i les plantes depuradores que fan que l’aigua arribi neta al mar.

La taxa de clavegueram és un impost que recapten els ajuntaments. Serveix per al manteniment i la reparació de les xarxes de clavegueram municipal, una qüestió molt important per evitar la brutícia, infeccions o plagues.

La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) és un impost gestionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona que contribueix a la gestió correcta dels residus municipals en les instal·lacions i sistemes metropolitans de reciclatge i el seu tractament posterior. La TMTR està regulada per l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals, que aprova anualment el Consell Metropolità de l’AMB. Segons aquesta ordenança, la factura de l’aigua és el mètode de recaptació d’aquesta taxa.

Finalment, l’Agència Tributària aplica un 10% d’IVA al subministrament de l’aigua i al cànon de l’aigua.