El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Sanejament sostenible, la clau per abordar els reptes de les ciutats del segle XXI

Aigües de Barcelona posa a disposició dels municipis una innovadora solució que monitoritza les aigües residuals i anticipa els rebrots

L’aigua és la font de la vida i aquesta pandèmia ha deixat clar, més que mai, la seva estreta relació amb la salut i la higiene. Disposar de subministrament d’aigua i sanejament de qualitat constitueix la millor protecció contra nombroses malalties infeccioses. Ara, a més, l’estudi de la petjada que deixem a les aigües residuals s’ha convertit en un potent instrument per seguir el grau de prevalença del coronavirus i per anticipar possibles rebrots de la malaltia.

Per rastrejar el virus a les clavegueres i a tot el sistema de sanejament de les ciutats, Aigües de Barcelona ha desenvolupat COVID-19 City Sentinel, una eina que monitoritza les aigües residuals i que detecta i quantifica la presència del virus SARS-CoV-2 en aquestes aigües. Aquesta innovadora solució combina un pla de mostreig, anàlisis ràpides i l’accés a un observatori digital. Una gran ajuda per anticipar escenaris i prendre decisions davant el desafiament que suposa la pandèmia per a tota la població.

Laboratoris de referència

Garantir la continuïtat del servei i preservar la salut de les persones són les principals prioritats per a Aigües de Barcelona. Per això, coincidint amb el Dia Mundial del Sanejament, que se celebra el 19 de novembre, la companyia posa en valor la importància del sanejament com a pedra angular per a un nou model de desenvolupament sostenible i eina per actuar davant de les noves realitats conseqüència de la pandèmia. Així, l’experiència d’Aigües de Barcelona i el seu coneixement en matèria de xarxes de sanejament i anàlisis en laboratori, són factors que li permeten acotar per zones d’influència la xarxa de clavegueram de les diferents poblacions i ajudar a identificar els diferents nivells d’incidència del SARS-CoV-2 quan se’n detecti la presència.

Els laboratoris d’Aigües de Barcelona, referència nacional en control de qualitat de l’aigua i en tècniques avançades com l’anàlisi PCR, són capaços de lliurar resultats fiables en menys de 48 hores a partir de marcadors genètics de virus. Un cop recollides les mostres representatives i analitzades al laboratori, els resultats es transfereixen de manera automàtica a la plataforma digital City Sentinel. Aquest instrument permet al gestor públic visualitzar gràficament les dades mitjançant un mapa dinàmic del municipi, dividit per sectors basant-se en la xarxa de sanejament, el que facilita seguir l’evolució del virus a les diferents àrees.

Els municipis de Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Badalona ja disposen d’aquesta ajuda per combatre el coronavirus. La solució, que s’ha implantat en altres poblacions del territori espanyol, ha estat seleccionada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social com a plataforma per al projecte nacional de seguiment del virus a les depuradores (EDARs) de tot l’Estat.

Un servei essencial amenaçat pel canvi climàtic

El subministrament d’aigua i el sanejament es van declarar serveis essencials durant la pandèmia. La xarxa de sanejament de les ciutats, que permet tractar i evacuar les aigües residuals, és un equipament estratègic en les polítiques de salut. Però el canvi climàtic constitueix una seriosa amenaça per a aquesta peça bàsica que va permetre el creixement de les ciutats en els segles XIX i XX.

L’edició d’enguany del Dia Mundial del Sanejament porta per lema “Sanejament sostenible i canvi climàtic”. Hem de ser conscients que els episodis climàtics extrems com tempestes continuades, inundacions o sequeres poden ocasionar danys en les canalitzacions i suposar un risc de fuita d’aigües residuals.

A més, el compromís amb el medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i una gestió eficient dels recursos fa imprescindible apostar per un model d’economia circular en el cicle de l’aigua. D’aquesta manera, passaria de ser el final del cicle a l’origen d’aquest, amb la reutilització de l’aigua i altres recursos, que permetria fer front a la disponibilitat limitada de recursos i a l’augment de població. Per aconseguir aquest sanejament sostenible, cal augmentar la inversió en infraestructures que millorin la competitivitat i la resiliència, i impulsin una gestió integrada amb visió global responent als reptes de les ciutats del segle XXI.