El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Saps què pagues en la factura de l’aigua?

El cicle de l’aigua és un procés de gran complexitat que Aigües de Barcelona porta a terme les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb eficiència per garantir la qualitat, la seguretat i la continuïtat de l’aigua que consumeixes.

Som una companyia que des de fa prop de 155 anys treballem al servei de la ciutadania per tal que l’aigua sigui la darrera de les teves preocupacions. Informar-te de la nostra activitat amb transparència és un principi bàsic per a nosaltres.
 
Per això, et volem explicar què pagues en la factura de l’aigua. Cada concepte de la factura està vinculat a un aspecte del cicle de l’aigua i depèn d’un organisme diferent. A més dels conceptes vinculats amb el subministrament d’aigua, els clients de la companyia paguen, mitjançant la factura de l’aigua, diverses taxes i impostos dels ajuntaments, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de l’Agència Tributària, aliens al servei que presta la nostra companyia.

En la factura de l’aigua hi trobaràs que hi ha dos grans grups diferenciats. Sota l’epígraf “Cicle de l’aigua”, s’hi inclouen els conceptes –també els impostos– relacionats amb la gestió del cicle de l’aigua, des de la captació en els embassaments fins a la devolució de l’aigua, un cop tractada, al medi ambient. Concretament, aquest grup fa referència als conceptes de subministrament d’aigua, pel servei que presta Aigües de Barcelona; cànon de l’aigua, que es recapta per compte de la Generalitat de Catalunya per mitjà de l’ACA; taxa de clavegueram, que es recapta per compte de l’Ajuntament de Barcelona, i, en darrer lloc, IVA, que es recapta per compte de l’Administració de l’Estat.

En el segon grup, sota l’epígraf “Residus”, s’hi inclouen els conceptes que serveixen per finançar la gestió i el tractament dels residus, prenent el consum d’aigua i el tipus d’habitatge com a base de càlcul de la taxa, com la taxa de recollida de residus municipals generats en domicilis particulars (TRR), aprovada per l’Ajuntament de Barcelona i que va entrar en vigor el juliol de 2020, en plena pandèmia, i la taxa metropolitana de tractament de residus municipals (TMTR), que es recapta per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Què paga un ciutadà en una factura domèstica estàndard?

En una factura tipus d’un ciutadà de Barcelona (llar amb 3 membres i un consum domèstic d’uns 7 m3 al mes) d’un import aproximat de 54,9€ cada 2 mesos, el 78,2% (42,9€) correspon a conceptes  de l’administració pública. 

Aquesta part inclou un 23,1% que es destina a la Taxa pel servei de Recollida de Residus municipals generats en domicilis particulars (TRR), la Taxa de Clavegueram i la Taxa de Subsòl de l’Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau; un 19% es destina a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus municipals (TMTR) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida per Ada Colau; un 13,4% es destina al Cànon de l’Aigua i altres cànons de l’Agència Catalana de l’Aigua; un 10,7% a la compra d’aigua ATL; un 9,2% a l’IVA i IRPF de l’Agència Tributària, i a la Seguretat Social de l’INSS; un 2% a l’AMB en concepte de cànon; i un 0,8% a altres conceptes.

Saps a qui pagues en la factura de l'aigua?