El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Sempre estarem al costat de les persones

Aigües de Barcelona ha impulsat una nova Tarifa Social, com a mecanisme estructural amb la mateixa finalitat que el Fons de Solidaritat: facilitar el pagament del rebut de l’aigua de les llars en situació de vulnerabilitat.

Aigües de Barcelona, en el seu compromís històric per estar al costat de les persones, conscient de la situació de dificultat de moltes famílies derivada de l’anterior crisi econòmica, va posar en marxa el Fons de Solidaritat l’any 2012. Aquest mecanisme tenia dues finalitats: ajudar a pagar el rebut de l’aigua a persones en situació de vulnerabilitat i garantir el subministrament d’aquelles llars que no podien fer front a aquesta despesa, ja que no hi havia cap llei que protegís del tall de subministrament en cas d’impagament.

Aquest fons, gestionat en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l’àrea metropolitana proveïts per Aigües de Barcelona, va bonificar la factura de l’aigua a més de 46.000 famílies en situació de vulnerabilitat, amb una inversió superior als 20 milions d’euros. La persistència de la crisi econòmica durant la dècada anterior va fer que la major part de les persones beneficiàries del Fons de Solidaritat no hagin sortit d’aquest mecanisme d’ajuda social.

La creació del Fons de Solidaritat va suposar un pas endavant de la companyia per protegir les persones que més ho necessitaven, atesa la inexistència de cap mecanisme públic de protecció. Gairebé una dècada després, Aigües de Barcelona ha impulsat una nova Tarifa Social, com a mecanisme estructural amb la mateixa finalitat que el Fons de Solidaritat: facilitar el pagament del rebut de l’aigua de les llars en situació de vulnerabilitat.

A més de la Tarifa Social, Aigües de Barcelona vol seguir donant oportunitats a les persones en situació de vulnerabilitat a través de programes d’acció social enfocats a l’ocupació. Això suposa fer evolucionar l’ajuda assistencial que suposava el Fons de Solidaritat cap a l’apoderament de les persones, perquè tinguin més oportunitats d’entrar al mercat laboral.

La companyia és conscient del context actual, marcat per la pandèmia, amb molta gent patint les conseqüències d’aquesta crisi, econòmica, social i sanitària. Per això ha fet un pas endavant per avançar en la recuperació i reconstrucció postcovid-19, i està treballant per impulsar el diàleg i el pacte social que permetin encarar la recuperació, posant el focus en tres eixos: solidaritat, ocupació de qualitat i reconstrucció verda i inclusiva.

Cal anar un pas més enllà, actuar com un agent transformador social i sostenible, perquè tots dos conceptes van de la mà. I això es tradueix en l’impuls de l’acció social, amb la qual la companyia reinvertirà progressivament els esforços iniciats amb el Fons de Solidaritat en accions de caire social dirigides a fomentar l’ocupabilitat, reduir les desigualtats i promoure una societat més justa.

Iniciatives socials


Com a iniciatives socials de la companyia destaca, per exemple, el projecte ONA (Ocupació, Necessitats Bàsiques i Apoderament), desplegat juntament amb Creu Roja, amb l’objectiu d’apoderar les persones beneficiàries de la Tarifa Social amb un programa innovador i transformador, de dos anys de durada, que combina la cobertura estable de les necessitats bàsiques amb un programa específic de millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament de competències.

D’altra banda, el programa de les Beques “Joves talents” té l’objectiu de fomentar el desenvolupament formatiu per a joves estudiants amb gran potencial acadèmic, però amb una situació socioeconòmica precària, en els vectors de transformació de la societat i de l’empresa (Digital, Innovació, Sostenibilitat i Social).

Així mateix, Territori Social és un programa d’alt impacte social qualitatiu, d’entre un i dos anys de durada, que té per objectiu cocrear projectes de transformació social al territori amb els ajuntaments i líders comunitaris dels municipis que lluitin contra l’atur de les persones més vulnerables, en situació d’atur de llarga durada.

El programa Green Jobs pretén millorar l’ocupació i ocupabilitat del jovent en situació de vulnerabilitat i que ha abandonat els estudis, de la mà d’un itinerari formatiu centrat en green jobs i cocreat amb les entitats socials i ens locals.

Hi ha altres exemples com el projecte A-porta. Es tracta d’una iniciativa de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) que busca formar i apoderar líders veïnals perquè puguin assessorar i acompanyar, en matèria de pobresa energètica, persones en situació de vulnerabilitat de la seva comunitat.

Les aliances amb entitats del Tercer Sector Social són un pilar fonamental en el desenvolupament de l’acció social d’Aigües de Barcelona, ja que permeten abordar els grans reptes de la societat d’una manera eficaç, millorant la qualitat de vida de les persones i el seu entorn. Els 23 projectes socials finalistes en els quals col·labora Aigües de Barcelona pretenen fomentar l’ocupació i la inserció laboral, augmentar les oportunitats educatives de les persones en situació de vulnerabilitat i cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació de pobresa durant els processos d’inserció sociolaboral.

Amb l’evolució del Fons de Solidaritat, Aigües de Barcelona vol fer un pas endavant, actuar com un agent transformador social i sostenible, i enfortir l’acció social a través de l’apoderament dels qui més ho necessiten. Sempre, al costat de les persones.