El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Una xarxa de distribució eficient

Tenim el compromís de garantir una gestió de l’aigua adequada a la demanda i al seu ús. Hem de continuar prestant un servei excel·lent, però estalviant aigua. Només podem aconseguir-ho amb una paraula: eficiència.

Las mesures d’eficiència hidràulica engegades per Aigües de Barcelona són un dels pilars de l’estratègia de desenvolupament sostenible de l’empresa, Aigües 2020. Dos dels eixos fonamentals per aconseguir més eficiència són el Pla 85, per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa de proveïment, i la telelectura. L’objectiu de tots dos és optimitzar els recursos disponibles i evitar la despesa innecessària d’aigua durant els processos de potabilització i depuració.

La telelectura és un sistema que dota els comptadors de la capacitat de transmissió perquè tant els usuaris com l’empresa coneguem els consums diàriament i fins i tot per hores, en tot moment i des de qualsevol lloc. Gràcies a la telelectura, el 2017 vam incrementar un 0,56% el rendiment hidràulic de la xarxa respecte a l’any anterior. Les pèrdues per fuites d’aigua només van suposar menys del 6 %. Aquestes xifres situen la nostra gestió 12 punts per damunt de la resta d’abastaments de Catalunya.

Pel que fa al Pla 85, el 2017 ens vam proposar incrementar en 1,5 punts el rendiment del sistema respecte a l’any anterior. Una pujada que a priori no semblava gaire rellevant, però que amb una anàlisi en perspectiva revelava un potencial significatiu. Vegem-ho amb xifres: el 2016, a les llars de Barcelona el consum diari mitjà d’aigua per habitant era de 104 litres. Gràcies al Pla 85, la millora del rendiment va ser equivalent al consum anual d’una ciutat de 60.000 habitants.

Una millora que sens dubte és motiu de satisfacció; però a Aigües de Barcelona no ens aturem. Una mostra d’això és que el Pla 85 segueix el seu curs, amb accions previstes orientades a reduir tant les pèrdues reals com les pèrdues comercials o aparents. Accions en les quals entren en joc la innovació i les eines informàtiques. Accions que, per exemple, permeten la gestió activa de les fuites a través del monitoratge en temps real de la pressió i el cabal dels gairebé 290 sectors de control implantats a la xarxa de distribució. Accions que ens permeten actuar amb rapidesa i eficàcia sobre els indicis de fuita.