El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Aigua regenerada, la clau sostenible per vèncer la sequera

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, Aigües de Barcelona reafirma la seva aposta per l’aigua regenerada, seguint un model circular, per garantir la resiliència hídrica de l’àrea metropolitana de Barcelona 

El 5 de juny, el planeta commemora el Dia Mundial del Medi Ambient, una jornada per promoure la preservació del medi ambient, enguany dedicada a la restauració de la terra, la desertificació i la resiliència a la sequera. Una problemàtica global amb un impacte especial sobre la conca mediterrània, que pateix des de fa anys una escassetat hídrica estructural.

Les projeccions de futur de la mateixa ONU són prou eloqüents i alerten que fins al 40% de les zones terrestres del planeta es troben degradades. A més, a tot el món, els episodis de sequera s’han incrementat un 29% des de l’any 2000; i a l’àrea mediterrània s’alternen llargs períodes de sequera amb episodis de pluges torrencials. 

Catalunya també està afectada per aquest escenari. Les estimacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) preveuen que el canvi climàtic reduirà un 22% la disponibilitat de recursos hídrics al litoral català el 2050. De fet, Catalunya ja ha patit en les darreres dues dècades un total de cinc episodis de sequera, dos dels quals (2007-2008 i la present de 2021-2024) especialment intensos. 

Aigua regenerada, solució circular sostenible
En aquest escenari, i per assegurar l’abastament al conjunt de la població d’aquest recurs essencial, cal transformar el model de gestió del cicle integral de l’aigua, per tal d’ampliar les fonts d’aprovisionament. I amb aquest compromís, es fa necessari mobilitzar recursos i voluntats per activar una resposta conjunta davant d’aquest desafiament.

Aigües de Barcelona, referent en la gestió de l’aigua des de fa 157 anys i companyia compromesa amb la sostenibilitat i la lluita contra l’emergència climàtica, fa una aposta estratègica per impulsar l’aigua regenerada com a solució sostenible i circular per afrontar la situació d’escassetat hídrica estructural al nostre país.

El 2023, la companyia va regenerar un total de 57,9 hectòmetres cúbics d’aigua. Un recurs necessari per a diversos usos, com l’agricultura, la indústria i les ciutats, amb una petjada de carboni que és la meitat respecte de l’aigua dessalinitzada i una despesa energètica tres vegades inferior a la dessalinització. 

Actualment, la companyia ja està fent arribar un cabal de 1.500 litres/segon d’aigua regenerada des de l’Estació Regeneradora d’Aigua (ERA) del Baix Llobregat aigües amunt del riu Llobregat com a recurs d’aigua prepotable. Tot aquest volum arriba posteriorment a la planta potabilitzadora (ETAP) de Sant Joan Despí i torna a entrar en el procés de tractament i potabilització de l’aigua abans de subministrar-la a les nostres llars amb total garantia.

Cal tenir present que, en una situació de normalitat hídrica, la pràctica totalitat de l’aigua (95%) que consumeix l’àrea metropolitana de Barcelona és superficial o subterrània, i només el 5% prové d’aigua de mar dessalinitzada. Però en el context actual d’estrès hídric, tan sols el 19% del consum correspon a aigua superficial (rius, principalment) i el 23% és aigua subterrània (pous i aqüífers), mentre que l’aigua provinent de dessalinitzadores és el 33% i la regenerada, el 25%. 

Inversions per acabar amb la sequera
La col·laboració publicoprivada i el diàleg són dos elements clau per trobar solucions estructurals que ajudin a garantir el futur de l’aigua a l’entorn metropolità. Amb aquest compromís, Aigües de Barcelona està executant un pla d’inversions coordinat amb l’administració per aprofitar tots els recursos hídrics disponibles, reforçar noves fonts del recurs, com l’aigua regenerada, i augmentar la resiliència de les infraestructures del cicle integral de l’aigua. 
Entre les actuacions contemplades s’inclou, per exemple, la instal·lació ja operativa que connecta directament l’aigua d’origen subterrani amb la línia de tractament d’ozonització i filtres de carbó actiu a l'ETAP de Sant Joan Despí. Aquesta nova infraestructura permet separar completament l’aigua superficial, tractada amb un procés d’osmosi inversa, de l’aigua subterrània, tractada amb filtres de carbó actiu i ozonització, cosa que millora l’eficiència de la planta de tractament. 

A la zona del Besòs, la companyia ha culminat les obres de la primera fase de l’ETAP Besòs per recuperar el Rec Comtal com a recurs d’abastament d’aigua. L’ampliació de les seves instal·lacions, juntament amb la construcció de nous pous i la captació i el tractament de l’aigua directament del riu Besòs, multiplicarà per tres la producció d’aigua potable gràcies a tècniques avançades de tractament d’aigua com la ultrafiltració i l’osmosi inversa. Això suposarà una aportació d’aigua del 15 % del consum total actual a la regió metropolitana.

A més, al primer trimestre de l’any que ve entrarà en funcionament la nova línia d’osmosi inversa i la nova línia de carbó actiu als pous Estrella de Sant Feliu de Llobregat, que optimitzaran l’aprofitament i milloraran la qualitat de l’aigua procedent de l’aqüífer. També està en marxa la construcció d’un nou camp de pous als municipis de Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, per extreure aigua de l’aqüífer del Baix Llobregat i conduir-la a l’ETAP de Sant Joan Despí.

La innovació, la capacitat tecnològica i la col·laboració amb tots els grups de relació són determinants per fer front als desafiaments del canvi climàtic, garantir l’abastament de la regió metropolitana i contribuir, dia rere dia, a un futur més sostenible per a les persones i el planeta.