El blog d'Aigües de Barcelona

On podràs estar al corrent de totes les novetats de la teva aigua.

Blocs

Talent al cicle integral de l’aigua

L’aigua és un recurs escàs. Gestionar-lo amb responsabilitat és l’única manera d’assegurar un proveïment sense interrupció i satisfer la demanda de persones que, com tu, quan obren l’aixeta saben que obtindran aigua de qualitat. Vols saber qui ho fa possible?

Aigües de Barcelona som un equip de gairebé 1.000 persones que, amb esforç i compromís, proveïm d’aigua la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona. Tenim molt present que una de les claus per dur a terme una gestió responsable del cicle integral de l’aigua és fomentar el talent a l’organització.

Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament professional a Aigües de Barcelona, apostem per fomentar entorns de treball dialogants, equilibrats i saludables, al centre dels quals hi ha les persones. Si som capaços d’atreure i envoltar-nos del millor talent, no hi ha dubte que serem capaços d’aconseguir totes les fites econòmiques, socials i ambientals que ens proposem.

En la gestió del cicle integral de l’aigua, tu també hi tens un paper important. Per aquesta raó, com a organització confiem tant en el nostre equip com en els nostres aliats, que són els proveïdors, clients i ciutadans. Per fer front als reptes presents i futurs, per continuar sent una empresa útil per a la societat de Barcelona, no hem de cessar de construir una relació oberta i dialogant, una relació de la qual tots ens sentim part.

Perquè volem que l’activitat d’Aigües de Barcelona sigui cada vegada millor. I perquè les solucions han de provenir de tots: dels cercles d’innovació que promovem en el si de l’empresa, gràcies als quals capacitem els treballadors d’Aigües de Barcelona perquè prenguin la iniciativa i creïn projectes de futur; però també de la resta del teixit social de Barcelona, persones que com tu senten que tenen alguna cosa a dir sobre la gestió d’un recurs tan valuós. Per tot això, és clau que tots ens sentim responsables del cicle integral de l’aigua.