null Aigües de Barcelona i l'Ajuntament de Gavà sumen esforços per impulsar projectes per reutilitzar les aigües depurades

L'Ajuntament de Gavà i Aigües de Barcelona, juntament amb el seu centre tecnològic Cetaqua, han signat avui un conveni de col·laboració per impulsar projectes d'economia circular en aquest municipi del Baix Llobregat.

La iniciativa pretén desenvolupar, en els propers mesos, una metodologia d'economia circular basada en la relació entre aigua, energia i residus, que permetrà dur a terme diferents accions per reduir, reutilitzar i reciclar els recursos del municipi. El projecte estudiarà els recursos del nucli urbà, el cicle urbà de l'aigua, el polígon industrial i el Parc Agrari del Llobregat, per identificar potencials col·laboradors entre ells.

Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà, ha destacat a l'acte de signatura que el conveni "permetrà implementar una metodologia per fer realitat projectes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient basats en l'economia circular, al costat dels agents econòmics de la ciutat". Per la seva banda, Ignacio Escudero, director general d'Aigües de Barcelona, ha remarcat "l'aposta d'Aigües de Barcelona per l'economia circular i el desenvolupament sostenible com a eixos fonamentals de la seva estratègia". Finalment, Carlos Montero, director general de Cetaqua, ha manifestat que el centre tecnològic "posarà tot el seu coneixement al servei d'aquest estudi per aplicar els principis de l'economia circular".

L'economia circular, una aposta estratègica

Aigües de Barcelona entén l'economia circular i el desenvolupament sostenible com a eixos estratègics de la seva activitat. Aquesta aposta es reflecteix en iniciatives concretes que la companyia ja està duent a terme en la gestió del cicle integral de l'aigua, com ara:

  • La valorització de residus per donar-los un nou ús que permeti l'autosuficiència energètica de tots els processos del cicle integral de l'aigua. A les estacions depuradores d'aigües residuals els fangs es fan servir per produir biogàs, una font d'energia renovable que permet generar fins al 50% de l'energia consumida en instal·lacions com la depuradora de Sant Feliu de Llobregat.
  • La generació d'energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques de 165 kW a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, i també a través d'unes turbines col·locades en diferents punts de la xarxa de subministrament d'aigua. El 2015, la companyia va produir més de 16 milions de kWh d'energia, la major part dels quals provenia de la cogeneració amb biogàs, a més de l'energia d'origen fotovoltaic. Aquesta generació va estalviar l'emissió a l'atmosfera de més de 5.000 tones de CO2.

  • El reaprofitament de sorres extretes en diverses obres de canalització a la via pública, que permeten generar menys residus, redueixen l'impacte paisatgístic i contribueixen a la reducció de les emissions de CO2. Es preveu que en el futur unes 40.000 tones anuals de terres seran reutilitzades en les obres que la companyia realitza en els 23 municipis on presta el servei.

  • L'electrificació de la flota de vehicles i la seva recàrrega amb energia verda no contaminant.

Al municipi de Gavà, la planta depuradora que gestiona Aigües de Barcelona contribueix a la recuperació mediambiental del delta i el Parc Agrari del Llobregat, gràcies a la línia de tractament que permet la regeneració i reutilització de l'aigua tractada. A més, també té beneficis ecològics perquè l'aigua regenerada es retorna als corredors del delta del Llobregat, cosa que permet preservar el seu aqüífer ja que restitueix part dels recursos hídrics a la zona, de l'ordre de 3 hm3 l'any.

La signatura d'aquest conveni permetrà aprofundir en la implementació d'accions d'economia circular al municipi, un pas més en la voluntat d'Aigües de Barcelona i de l'Ajuntament de Gavà per aplicar solucions innovadores en la gestió del cicle integral de l'aigua i dels recursos de la ciutat que permetin assegurar el desenvolupament sostenible del municipi en totes les seves vessants: mediambiental, econòmica i social. Sant Feliu de Llobregat va ser el primer municipi, fa més d'un any, amb el qual Aigües de Barcelona va iniciar una iniciativa amb el mateix objectiu.